Konflikthantering - Grundkurs

Konflikthantering - Grundkurs

Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 15 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen utgår ur sortimentet 2023-11-30

Förbättra din förmåga att hantera konflikter genom en praktisk och effektiv online utbildning. Lär dig de viktigaste verktygen och metoderna redan idag!

Onödiga konflikter tar stor energi från arbetet. För att framgångsrikt hantera konflikter behövs teoretiska kunskaper och praktiska metoder. Genom att lära sig hur och varför konflikter uppstår kan du lättare ta itu med dem på ett tidigt stadium. En sådan metod är att redan tidigt inleda samtal även om de känsligare frågorna.

Efter avklarad kurs ska du kunna identifiera och förebygga konflikter, hantera konflikter och samarbetssvårigheter på ett konstruktivt sätt och leda samtal om svåra frågor. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att lösa konflikter och bli tydligare i kommunikationen på arbetsplatsen.

Relevanta nyckelord:Konflikthantering, Kommunikation, Samarbete, Retorik, Feedback, Konflikthanteringsmodeller, Kritikhantering, Empati

Uppdaterad/granskad 2022-10-01

Innehåll

 • Vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktprocessen
 • Konflikthantering
 • Hur ledaren kan påverka konflikten
 • Kommunikation
 • Konfliktsamtal
 • Att förebygga konflikter på arbetsplatsen
 • Tidiga signaler på konflikt
 • Tips och förhållningssätt
 • Övningsuppgifter och handledning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konflikthantering - Grundkurs

Utbildare Carina Lätt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

1. Vad är en konflikt?

Carina inleder kursen med att berätta vad en konflikt egentligen är och hur den uppstår.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

2. KonfliktprocessenProva!

I delmomentet får du lära dig hur konfliktprocessen kan utvecklas när olika människor har meningsskiljaktigheter.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

3. Konflikthantering i praktiken

I delmomentet utbildar Carina i kompromissandets art, om konfliktstilar och om hur medlarrollen bäst utövas.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

4. Hur ledaren kan påverka konflikten

I delmomentet förklarar Carina hur känslor, tankar och beteenden påverkar konflikter.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

5. Kommunikation

Delmomentet ger en grund i kommunikationskunskap som anpassats för konflikthantering och ledarskapets roll vid konfliktlösning. Vikt läggs vid att du ska lära dig att hantera att olika ord betyder olika saker för olika personer och att både kroppsspråk, tonalitet och kommunikativ strategi är viktigt vid konfliktlösning.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

6. Konfliktsamtal

Delmomentet lär dig att förbereda, genomföra och följa upp ett konfliktsamtal. Carina analyserar konfliktens art för att du lättare ska kunna förstå hur du kan lägga upp ett samtal som passar den konfliktsituation som du ska medla i.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

7. Att förebygga konflikter på arbetsplatser

I det avslutande delmomentet går Carina igenom hur du kan förebygga konflikter på arbetsplatser och ger dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 15 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konflikthantering - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konflikthantering - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konflikthantering - Grundkurs 162 1 1695

Kontakt