Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 23 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen utgår ur sortimentet 2023-11-30


Lär dig om internt och strategiskt arbete med mångfald på en djuptgående nivå med vår online-utbildning.

I utbildningen Mångfald - Internt, strategiskt arbete får du lära dig att förstå olika perspektiv, definitioner och drivkrafter kring mångfaldsarbetet, hur du arbetar med mångfald som strategi och undviker vanliga misstag samt hur du implementerar mångfald i alla processer och verksamhetsnivåer. Utbildningen skapar förståelse för de effekter, konkurrensfördelar och verksamhetsutveckling som mångfaldsarbetet medför och lär dig att arbeta med omvärldsanalys, statistik och ett medvetet, normkritiskt perspektiv som skapar en inkluderande arbetsmiljö.

Relevanta nyckelord: Inkludering, Jämlikhet, Personaldiversitet, Kulturell förståelse, Arbetssätt, Arbetsmiljö, Medvetenhet, Trakasseriförebyggande

Publicerad: 2015-08-24

Innehåll

  • Att definiera mångfald
  • Att implementera mångfald i sin verksamhet
  • Mångfald som strategi
  • Mångfald på alla verksamhetsnivåer
  • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
  • Olika perspektiv på mångfald
  • De vanligaste drivkrafterna
  • Att arbeta med omvärldsanalys
  • Att arbeta med statistik
  • Effekterna av mångfaldsarbetet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Ebba Hagander Mir presenterar kursens innehåll och upplägg samt sina kollegor Sarah Anwar och Elinor Tjäder Säfström.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

1. Vad är mångfald?

Elinor Tjäder Säfström går igenom vad mångfald innebär.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

2. StrategiProva!

Det här delmomentet behandlar mångfald som strategi.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

3. Normer och normkritik

I delmomentet går Elinor Tjäder Säfström igenom det normkritiska perspektivet som ett värdefullt förändringsverktyg.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

4. De vanligaste drivkrafterna

Ebba Hagander Mir går igenom de vanligaste drivkrafterna bakom internt mångfaldsarbete.

Utbildare: Ebba Hagander Mir
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

5. Omvärldsspaning

Sarah Anwar förklarar hur det går till att arbeta med omvärldsanalys.

Utbildare: Sarah Anwar
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

6. Effekten

Ebba Hagander Mir tar upp effekterna av mångfaldsarbete.

Utbildare: Ebba Hagander Mir
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

7. Avslutning

Sarah Anwar går igenom hur man ska gå tillväga för att påbörja sitt mångfaldsarbete och förankra det i verksamheten.

Utbildare: Sarah Anwar
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Mångfald - Internt, strategiskt arbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Mångfald - Internt, strategiskt arbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Mångfald - Internt, strategiskt arbete 233 1 2695

Kontakt