Ny som chef*

Ny som chef*

Ledarskap | 1 timme och 18 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen utgår ur sortimentet 2023-11-30

Lär dig allt om chefskap och bli en framgångsrik chef genom vår online-utbildning för nya chefer.

Ny som chef ger dig snabbt kunskap och verktyg för att hantera rollen som chef. Den här utbildningen ger dig en introduktion till ledarskapet och förbereder dig för din nya roll. Du får en bild av vad det innebär att vara chef och får svar på frågor kring hur du kan motivera din personal och hur du ska hantera ledningens förväntningar.

Du får lära dig om olika ledarstilar, gränsdragningar, om delegering, målstyrning och prioritering. Dessutom får du göra övningar för att öka din självkännedom och därmed bli bättre på att kommunicera och interagera med dina medarbetare.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny som chef och vill ha en introduktion till rollen.

Relevanta nyckelord: Ledarskapsutbildning, Chefserfarenhet, Ledarskapsroller, Målstyrning, Konflikthantering, Teambyggande, Tidsplanering, Personalhantering

Uppdaterad/Granskad: 2022-10-01

Innehåll

  • Ny som chef och ny i rollen
  • Ledarskap är att leda andra
  • Det vanligaste misstaget ledare gör
  • Självkännedom och medvetenhet om det egna ledarskapet
  • Arbetsgruppens psykologi
  • Att coacha, leda och styra individer och grupper mot mål
  • Personlig effektivitet och balans mellan arbete och fritid
  • Övningsuppgifter
  • Handledning inför ditt arbete som chef

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ny som chef

Utbildare Carina Lätt presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

1. Ny som chef och ny i rollenProva!

I den första delkursen får vi lära oss om ledarskapet som profession och hur vi ska förhålla oss till våra medarbetare.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

2. Ledarskap är att leda andra

Kursmomentet behandlar vad ledarskapet egentligen är och hur vi leder andra. Vi får lära oss när olika ledarskapsstilar passar och om begrepp som rådgivande ledarskap och situationsanpassat ledarskap.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

3. Det vanligaste misstaget ledare gör

I delkursen får vi lära oss om farorna med att som ny chef komma in i en arbetsgrupp och anta att arbetsgruppen startar i och med att chefen tillträder. Carina Lätt lär oss att hantera gruppens strukturer och samtidigt kunna sätta vår prägel på verksamheten.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

4. Självkännedom och medvetenhet om det egna ledarskapet

Den fjärde delkursen inleds med att Carina Lätt förklarar innebörden av det gamla talesättet Du kan inte leda andra om du inte kan leda dig själv. Delkursen behandlar självinsikter kring det egna ledarskapet och lär oss modeller för att ta reda på hur vi som människor fungerar.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

5. Arbetsgruppens psykologi

I den föregående delkursen fick vi lära oss om självinsikter och Johari-fönstret. I den femte delkursen får vi lära oss fler klassiska modeller. Denna gång FIRO-modellen för att förstå arbetsgruppens psykologi.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

6. Att coacha, leda, styra dina medarbetare och gruppen mot målen

I den sjätte delkursen får vi lära oss att det inte alltid är coachning som är den bästa metoden för att få medarbetarna att nå målen. Vi får lära oss att coachning passar i situationer när medarbetare äger frågan och vi får lära oss när vi ska använda oss av andra metoder.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

7. Personlig effektivitet och balans mellan arbete och fritid

I det sista kursavsnittet behandlas det faktum att en chef bara har 24 timmar på ett dygn att leda medarbetare, ta hand om sin familj och stå till ledningens förfogande. Chefen tar med sig sina tankar och känslor från arbetet med sig hem. För att må bra som chef behöver man ha ordning på privatliv, arbetsliv och på det som är viktigt för att chefen som individ ska må bra. Detta kursavsnitt handlar om att både få balans i livet och samtidigt klara av att leverera i rollen som chef.

Utbildare: Carina Lätt
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ny som chef* och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ny som chef* måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ny som chef* 156 1 1695

Kontakt