Kommunutbildningar.se är en lärportal för digital kunskapsöverföring med målsättningen att erbjuda all teoretisk utbildning en kommun behöver

Mer information eller kostnadsfritt demo?

08 - 519 42 800

kundtjanst@kommunutbildningar.se

  Komplett lösning för hela kommunen:

 • Rekrytering
 • Introduktion
 • Basutbildning
 • Fortbildning
 • Yrkesprogram
 • Kompetensväxling
 • Specialistprogram
 • Arbetsmiljö/ledarskap etc.

  Färdigt system och handledarverktyg för att:

 • Underlätta kompetensutveckling och kompetensväxling
 • Passar behov hos HR, förvaltning, enhet och medarbetare
 • Öka tillgängligheten av relevant och efterfrågad utbildning
 • Underlätta validering
 • Underlätta inkludering av de som står utanför arbetsmarknaden
 • Underlätta och stärka arbetsplatsförlagd lärande och praktik
 • Öka och stärka samverkan mellan arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Vi hjälper er med

Testkonton | Information | Ta fram mer utbildning | Förslag

Åsa Philsgård

Åsa Philsgård

Kommunansvarig


asa.pihlsgard@diplomagroup.se

0700 - 89 69 38

Kent Ganebrant

Kent Ganebrant

Kommunansvarig


kent.ganebrant@diplomagroup.se

0723 - 03 23 10

Patrik Hanson

Patrik Hanson

Arbetsmarknadsansvarig


patrik.hanson@diplomagroup.se

0702 - 65 91 55

Niclas Mårdfelt

Niclas Mårdfelt

Arbetsmarknadsansvarig


niclas.mardfelt@diplomagroup.se

08 - 519 42 800


Exempel på referenser