Om kommunutbildningar

Kommunutbildningar.se är en skräddarsydd lärplattform som har utvecklats tillsammans med kommuner runt om landet. Syftet är att möjliggöra kvalitativ och bra utbildning till låg kostnad samt att underlätta och följa kompetensutvecklingen för individer och grupper inom kommunal verksamhet.

Här för vi dialog med flera olika kommunala verksamheter, lyssnar till era behov och söker lösningar för att möjliggöra och underlätta för lärande som leder till resultat i vardagen. En för alla och alla för en är parollen på kommunutbildningar.se.

Vi tar fram nya utbildningar löpande. Utbildningarna designas för att göra det lättare och mer lustfyllt för alla att lära och samarbeta kring nya kunskaper samt så skapar vi stöd som underlättar för individ, grupp och verksamhet att jobba med sin utveckling.

På kommunutbildningar.se kan ni välja att registrera er som singelkund, som en avdelning eller hela kommunen. Oavsett hur ni väljer att göra får ni tillgång till förbättringar och lösningar som ett led av våra dialoger med er som är verksamma på denna lärportal.

Den nya digitala tekniken gör det möjligt till nya sätt att lära och jobba med kunskaper som snabbt leder till faktiska resultat i arbetet och för verksamheten i stort. Från traditionell kompetensutveckling till direkt problemlösning där exakt den kunskap som behövs just nu kan sökas fram.

Vi arbetar för att lärportalen bidrar till att stärka det egna arbetsplatslärandet. Värdet av nya kunskaper från praktiskt utformade webbutbildningar kan diskuteras och bearbetas - direkt i anslutning av arbetsplatsen. På så sätt skapas bästa förutsättningar som leder till att nya lösningar utvecklas för just era behov och förutsättningar. Till höger kan ni se ett litet urval av färdiga program som ni hittar här på kommutbildningar.se