Bättre hälsa och kvalitet - oro, rörelse och minskad smärta