6 Sigma White Belt

6 Sigma White Belt

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för 6 Sigma-metoden genom vår White Belt utbildning online. Lär dig de viktigaste teknikerna och verktygen för att förbättra processerna och öka effektiviteten.

Utbildningen 6 Sigma White Belt passar dig som vill lära dig grunderna i 6 Sigma. I utbildningen blir du insatt i DMAIC-strukturen och hur du genom den arbetsmodellen kan undersöka problem och behov samt planera, genomföra och förankra förbättringar och systematisk problemlösning. Du får tillgång till flera användbara grafiska och statistiska verktyg.

Relevanta nyckelord: Grundläggande Six Sigma, processförbättring, kvalitetstänkande, problemidentifiering, dataanalys, standardisering, kundfokus, förbättringsverktyg

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Möjligheter med 6 Sigma
  • 6 Sigma i praktiken
  • Att driva förbättringsprojekt
  • DMAIC-strukturen
  • Användbara grafiska och statistiska verktyg
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen 6 Sigma White Belt

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Vad 6 Sigma ärProva!

I delmomentet förklarar Ronny vad 6 Sigma är.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Systematik

I delmomentet tar Ronny upp DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Roller inom 6 Sigma

I delmomentet går Ronny in på de olika rollerna inom 6 Sigma.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Definiera

I delmomentet går Ronny igenom DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Mäta

I delmomentet går Ronny igenom DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Analysera

I delmomentet går Ronny igenom DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Förbättra

I delmomentet går Ronny igenom DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Styra

I delmomentet går Ronny igenom DMAIC-strukturen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

9. Verktyg och exempel

I delmomentet visar Ronny olika verktyg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.



Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 6 Sigma White Belt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 6 Sigma White Belt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
6 Sigma White Belt 722 1 1830

Kontakt