Affärsutveckling - Strategi och taktik

Affärsutveckling - Strategi och taktik

Ekonomi | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Upptäck de bästa strategierna och taktikerna för affärsutveckling med vår utbildning online. Lär dig från en branschledande expert och se resultat i din verksamhet. Börja din resa till framgång idag!

I den här utbildningen får du lära dig hur du arbetar med utveckling av strategier samt hur strategi och taktik skiljer sig åt. Du får även förståelse för varför det är viktigt att först sätta strategin innan du börjar fundera över taktiken/aktiviteterna.

Utbildningen går in på ägardirektiv, mission, mål och vision samt systematiskt arbete med omvärldsinformation och nulägesbeskrivning.

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men det är bra om du som genomför kursen stannar upp och försöker omsätta delmomenten i en verklig situation eller ett potentiellt verklighetsscenario.

Relevanta nyckelord: Affärsplanering, marknadsföring, produktutveckling, marknadsanalys, konkurrensanalys, försäljning, kundrelationer, affärsstrategi

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

 • Bakgrund och förutsättningar
 • Mission
 • Affärsidé
 • Ägardirektiv
 • Vision
 • Mål
 • Strategi
 • Taktik
 • Skillnad mellan strategi och taktik
 • Strategi på olika nivåer
 • Strategiprocessen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Affärsutveckling - Strategi och taktik

Utbildare Lennart Hedin presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Bakgrund och förutsättningar

I delmomentet beskriver Lennart varför du behöver ha strategier, vilka grundstenar som strategier byggs på och vad du bör ha koll på innan du utformar en strategi.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. MissionProva!

I delmomentet förklaras vad en uttalad mission är och vad den gör och ger. Du får även förståelse för vad du ska kommunicera internt och till omvärlden.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Affärsidé

I delmomentet beskriver Lennart vad som ska finnas med i en affärsidé och klargör att det handlar om kundnytta. Vidare berörs vilka kundbehov som ska tillfredsställas, vilka kunderna är och hur kundnyttan ska levereras.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Ägardirektiv

Ägardirektiv är något som ofta glöms bort. I delmomentet beskriver Lennart varför ägarna ska sätta tydliga direktiv till styrelsen, då det ska lägga grunden för styrelsens arbete, mål och utformningen av strategier.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Vision

I delmomentet förklarar Lennart vikten av att ha en fastslagen och uttalad vision. Han tydliggör skillnaden mellan vision och mål, något som många företag blandar ihop.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Mål

Det är många som blandar ihop mål och vision. I delmomentet beskriver Lennart hur mål förhåller sig till strategin.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Strategi

I delmomentet ger Lennart grunden för kommande delmoment om strategiarbete.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Taktik

I delmomentet visar och förklarar Lennart taktikens länk i kedjan från affärsidé och ägardirektiv till taktiken och vad som styr de taktiska valen.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Strategi och taktik

I delmomentet beskriver Lennart och ger exempel på strategi och taktik. Om du har en strategi för att nå målen, vilka taktiska åtgärder eller aktiviteter kan du jobba med?

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. Strategi på olika nivåer

I delmomentet beskriver Lennart strategier på olika nivåer i en organisation och exemplifierar några av de nivåer som du kan utarbeta strategier för.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

11. Strategiprocessen

I delmomentet beskriver Lennart hur du kan arbeta systematiskt med att ta fram en strategi. Han skapar en förståelse för hur processen tydliggör olika delar innan själva strategin utformas.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

12. Exempel

I delmomentet går Lennart igenom ett exempelbolag och en mall för hur prioriterade, strategiska val ger olika taktiska möjligheter samt eventuella konsekvenser. Använd exemplet och mallen för din verksamhet eller de områden som du vill arbeta med strategiskt.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

13. Folder för nedladdning under kursmaterial

Under kursmaterial finner du en folder som beskriver hur du kan utveckla själva beslutsprocessen samt hur du kan prioritera olika beslut. Under kursmaterial finner du utbildarens material.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Affärsutveckling - Strategi och taktik och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Affärsutveckling - Strategi och taktik måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Affärsutveckling - Strategi och taktik 1077 1 2155

Kontakt