Agil projektledning

Agil projektledning

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 2 timmar och 2 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på agil projektledning med vår utbildning online. Lär dig hur du kan leda projekt på ett effektivt sätt och öka din karriärmöjligheter. Börja idag!

I den här utbildningen får du lära dig om sambanden mellan LEAN, Agil och SCRUM och hur du implementerar dessa mindset i verksamheten. Utbildningen berör tankesätt, arbetssätt, roller och team, historik samt kund- och verksamhetsnytta.

Relevanta nyckelord: Scrum, kanban, sprintplanering, produktbacklog, sprint backlog, teamarbete, produktutveckling, projektstyrning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Samband mellan LEAN, Agil och SCRUM
 • Agila arbetssätt
 • Historik om SCRUM
 • Tillvägagångssätt
 • SCRUM-roller
 • SCRUM-teamet
 • DSDM
 • Kanban
 • Kund- och verksamhetsnytta
 • Vem bör använda det agila arbetssättet?
 • Tips, råd och varningar avseende det agila arbetssättet
 • Improvement Kata

Delmoment

0. Introduktion till kursen Agil projektledning

Utbildare Freddie Hahn presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

1. LEAN, Agil, SCRUM - hur hänger det ihop?Prova!

I delmomentet förklarar Freddie samband mellan LEAN, Agil och SCRUM.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

2. Introduktion till LEAN

I delmomentet ger Freddie en presentation till synsättet LEAN.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

3. Agila arbetssätt del 1

I delmomentet går Freddie igenom agila arbetssätt.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

4. Agila arbetssätt del 2

I delmomentet går Freddie igenom agila arbetssätt.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

5. SCRUM - Kort introduktion och historik

I delmomentet ger Freddie en kort introduktion och historik till SCRUM.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

6. SCRUM - Tillvägagångssätt

I delmomentet går Freddie igenom tillvägagångssättet.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

7. SCRUM-roller - Produktägare

I delmomentet går Freddie igenom rollen produktägare.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

8. SCRUM-roller - SCRUM-mastern

I delmomentet går Freddie igenom rollen SCRUM-master.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

9. SCRUM-teamet

I delmomentet berör Freddie SCRUM-teamet.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

10. DSDM på två minuter

I delmomentet går Freddie igenom DSDM.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

11. Kanban

I delmomentet går Freddie igenom Kanban.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

12. Kanban-tavla

I delmomentet går Freddie igenom Kanban-tavlan.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

13. Agilt - mer förhållningssätt än metodik

I delmomentet förklarar Freddie hur agilt är mer av ett förhållningssätt än en metodik.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

14. Kund- och verksamhetsnytta i fokus

I delmomentet berör Freddie kund- och verksamhetsnytta.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

15. Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?

I delmomentet berör Freddie vem det agila arbetssättet kan passa för.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

16. Införa agila metoder - Tips, goda råd och ett par varningar

I delmomentet delar Freddie med sig av tips, råd och varningar avseende att införa agila metoder.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

17. Improvement Kata

I delmomentet tar Freddie upp Improvement Kata.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

18. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 2 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Agil projektledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Agil projektledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Agil projektledning 838 1 2805

Kontakt