Agilt ledarskap - Grundkurs

Agilt ledarskap - Grundkurs

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 57 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grunderna i agilt ledarskap med vår grundkurs online. Få en djup förståelse för det agila mindsetet och bli en effektiv ledare. Börja nu!

Agilt ledarskap handlar om att ge medarbetarna frihet under ansvar, att inte detaljstyra, att ha förmågan att leda och motivera i en snabbt föränderlig värld samt att fatta nya och välgrundade beslut. I utbildningen får du lära dig om LEAN, SCRUM och Agila arbetssätt, värderingar och principer samt hur du som coachande ledare kan kommunicera, motivera och leda medarbetarna i din verksamhet.

Relevanta nyckelord: Agila metoder, förändringshantering, kommunikation, teamarbete, projektledning, förbättringsåtgärder, kontinuerlig förbättring, coachning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Kärnan i agilt ledarskap
 • Cynefin - problemlösning
 • VUCA
 • Hur hänger LEAN, Agile och SCRUM ihop?
 • LEAN
 • Agila arbetssätt
 • Agila värderingar och principer
 • Coachande ledarskap
 • Management 3.0
 • Kommunikation och aktivt lyssnande
 • Motivation och drivkrafter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Agilt ledarskap - Grundkurs

Utbildare Freddie Hahn presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

1. Kärnan i agilt ledarskap

I delmomentet klargör Freddie vad som utgör kärnan i agilt ledarskap.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

2. Cynefin

I delmomentet berör Freddie problemlösning.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

3. VUCA

I delmomentet förklarar Freddie innebörden av VUCA.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

4. LEAN, Agile, SCRUM - Hur hänger det ihop?Prova!

I delmomentet förklarar Freddie samband mellan LEAN, Agile och SCRUM.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

5. Introduktion till LEAN

I delmomentet ger Freddie en introduktion till LEAN.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

6. Agila arbetssätt

I delmomentet går Freddie igenom agila arbetssätt.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

7. Agila värderingar och principer

I delmomentet berör Freddie det agila manifestet och vidareutvecklingen modern agile.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

8. Introduktion till Ledarskap

I delmomentet ger Freddie en introduktion till ledarskap.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

9. Coachande ledarskap del 1

I delmomentet tar Freddie upp vad coachande ledarskap innebär.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

10. Coachande ledarskap del 2

I delmomentet fortsätter Freddie att gå igenom coachande ledarskap och GROW.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

11. Management 3.0

I delmomentet förklarar Freddie Management 3.0.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

12. Kommunikation - ditt viktigaste verktyg

I delmomentet berör Freddie feedbackens roll inom det agila.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

13. Aktivt lyssnande

I delmomentet förklarar Freddie vad det vill säga att verkligen lyssna aktivt.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

14. Motivation och drivkraft del 1

I delmomentet berör Freddie vikten av att du som agil ledare kan motivera dina medarbetare.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

15. Motivation och drivkraft del 2

I delmomentet fortsätter Freddie att gå igenom drivkrafter.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Agilt ledarskap - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Agilt ledarskap - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Agilt ledarskap - Grundkurs 929 1 2805

Kontakt