Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 57 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utnyttja möjligheterna med utbildning online och förbättra dina ledarskapsfärdigheter med vår fördjupningskurs i Agilt Ledarskap. Börja idag!

Agilt ledarskap handlar om att ge medarbetarna frihet under ansvar och de bästa förutsättningarna för att lyckas. Den här utbildningen fokuserar på coachning, teamutveckling och konflikthantering och är en fortsättning på Agilt ledarskap - Grundkurs.

Relevanta nyckelord: Agil ledarskapsfilosofi, coachning, ledarskap i en agil organisation, feedback, konflikthantering, självorganiserande team, kreativitet, innovation

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

  • Mänskliga behov
  • Hur får vi människor att arbeta tillsammans?
  • Gruppdynamik
  • Kommunikation
  • Kommunikationsprocessen
  • Coacha teamet
  • När det uppstår konflikter i teamet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

Utbildare Freddie Hahn presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

1. Mänskliga behov

I delmomentet berör Freddie mänskliga behov och Maslows behovstrappa.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

2. Hur får vi människor att arbeta tillsammans?

I delmomentet tar Freddie upp vad som behövs för att människor ska kunna arbeta tillsammans och vilka fallgropar som kan finnas i ett team.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

3. GruppdynamikProva!

I delmomentet förklarar Freddie hur gruppdynamik fungerar.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

4. Kommunikation

I delmomentet förklarar Freddie varför kommunikation är så avgörande inom det agila samarbetet.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

5. Kommunikationsprocessen

I delmomentet ger Freddie en fördjupning av kommunikationsprocessen.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

6. Coacha teamet

I delmomentet tar Freddie upp hur du som agil ledare coachar teamet.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

7. När det uppstår konflikter i teamet del 1

I delmomentet går Freddie in på vad konflikter innebär.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

8. När det uppstår konflikter i teamet del 2

I delmomentet går Freddie igenom ABC-modellen inom konflikthantering och hur den kan tillämpas.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Agilt ledarskap - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Agilt ledarskap - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Agilt ledarskap - Fördjupningskurs 928 1 2805

Kontakt