AI - Artificiell intelligens - Grundkurs

AI - Artificiell intelligens - Grundkurs

- Nyhet - | Data och IT | Verksamhetsutveckling | 2 timmar och 4 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

AI - Artificiell intelligens - Grundkurs ger en omfattande introduktion till artificiell intelligens (AI) och dess växande roll i samhället och näringslivet.

Från historisk bakgrund till framtidsutsikter, erbjuder kursen en grundlig översikt över AI-tekniker och verktyg, inklusive maskininlärning, djupinlärning och språkmodeller som GPT-3.

Genom praktiska exempel och fallstudier utforskar kursen AI:s tillämpningar inom områden som marknadsföring, hälsovård, finans, transport och offentlig sektor. Kursen betonar även AI:s inverkan på arbetslivet och diskuterar strategier för effektiv implementering av AI-lösningar i organisationer.

Slutligen ger den insikter från föregångare inom AI och undersöker framtida trender och möjligheter inom fältet.

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • AI:s historia
  • Maskininlärningsmetoder och djupinlärningsnätverk
  • Språkmodeller
  • Generering av innehåll: bilder, video, musik
  • AI:s tillämpningar inom olika sektorer
  • Strategier för implementering av AI
  • Erfarenheter och lärdomar från AI-pionjärer
  • Framtidssyn för AI och dess potential

Delmoment

0. Introduktion till 'Artificiell intelligens - Grundkurs'

Utbildaren Peter Siljerud ger en kort introduktion till utbildningen. 

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

1. Bakgrund

I detta delmoment ges en bakgrund till AI:s utveckling, där fokus läggs på dess historiska framväxt och utmaningarna med att hålla jämna steg med dess snabba utveckling.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

2. AI-tekniker

I detta delmoment utforskas olika AI-tekniker såsom maskininlärningsmetoder och djupinlärningsnätverk, och hur dessa tekniker kan användas i praktiska tillämpningar som klassificering.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

3. AI-verktyg - Språkmodeller och chattbot

I detta delmoment utforskas olika AI-verktyg, särskilt fokus läggs på språkmodeller och hur dessa kan tränas för att generera sammanhängande och relevanta texter, med exempel som GPT-3 och dess förmåga att skapa avancerade språkliga uttryck.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

4. AI-verktyg - Andra generativa verktyg

I detta delmoment utforskas olika AI-verktyg för att skapa och generera innehåll som bilder, video, musik och text.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

5. Data som drivkraft

I detta delmoment diskuteras vikten av data som drivkraft i AI-utvecklingen, med fokus på sambandet mellan processorkraft, algoritmer och datamängder.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

6. Användningsområden för AI

I detta delmoment undersöks olika användningsområden för AI, med betoning på dess generella tillämpbarhet inom områden som marknadsföring, hälsovård, finans, transport och offentlig sektor, där AI erbjuder innovativa lösningar för att förbättra processer och tjänster.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

7. AI i arbetslivetProva!

I detta delmoment diskuteras AI:s inverkan på arbetslivet, där det betonas att medan vissa jobb kan påverkas negativt, har AI potential att skapa nya arbetsmöjligheter och förbättra produktiviteten genom att komplettera mänsklig arbetskraft.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

8. Implementering

I detta delmoment diskuteras olika strategier och överväganden kring implementeringen av AI-lösningar, inklusive valet mellan pilotprojekt och skarp drift, användning av generiska verktyg kontra egenutvecklade lösningar, samt vikten av att kontinuerligt utvärdera och justera AI-systemen.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

9. Erfarenheter från föregångare

I detta delmoment presenteras erfarenheter från föregångare inom AI, där framgångsfaktorer inkluderar behovet av högkvalitativ data, en iterativ och experimentell utvecklingsprocess, betydelsen av öppenhet för förändringar, vikten av team med olika kompetenser, samt vikten av tålamod och uthållighet.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

10. Framtiden för AI

I detta delmoment diskuteras framtiden för AI, där det förutspås en utveckling mot mer specialiserade och integrerade lösningar, med potential för egna AI-skapelser och en förbättrad förståelse för AI:s beslut, samt möjligheten för AI att nå 'Artificiell Generell Intelligens' inom nära framtid.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

11. Summering

Summering av utbildningen.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen AI - Artificiell intelligens - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen AI - Artificiell intelligens - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
AI - Artificiell intelligens - Grundkurs 1126 1 2135

Kontakt