Aspergers syndrom ur två perspektiv

Aspergers syndrom ur två perspektiv

LSS | Skola och pedagogik | 1 timme och 56 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig mer om Aspergers syndrom genom en djupgående titt på det från två olika perspektiv. Få en bättre förståelse för detta tillstånd med vår utbildning online.

I utbildningen Aspergers syndrom ur två perspektiv får du ta del av två levnadsberättelser; ur Daniels perspektiv om att leva och utvecklas med en diagnos och ur Kerstins perspektiv om att vara anhörig. Från att ha varit en liten kille med stor problematik är han idag en fullt fungerande ung vuxen med ambitioner, driv och vilja att lyckas. Utbildningen skildrar hans resa utifrån både anhörig- och inifrånperspektivet och ger konkreta exempel på metoder och brist på metoder från omgivningen som påverkat Daniels utveckling. Att födas med en diagnos betyder inte att personen är sin diagnos. En diagnos behöver inte vara ett hinder. Med utbildningen vill Kerstin och Daniel lyfta fram vikten av bemötande, attityd och inställningen att se möjligheter, att finna styrkor, vilja och inre driv till utveckling.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med människor med en diagnos, exempelvis i rollen som ledsagare, kontaktperson, boendestödjare, LSS-handläggare, vårdpersonal, lärare eller anhörig. Du får många användbara tips att omsätta direkt i vardagen.

Relevanta nyckelord: Autism, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, diagnostik, behandling, stöd och hjälp, anpassningar, arbete, utbildning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Uppväxttiden innan Daniel fick sin diagnos
 • Bemötande från icke-pedagogisk skolpersonal
 • Bemötande från pedagogisk skolpersonal
 • Konsekvenserna av lågstadiet
 • Att gå i Aspergerklass
 • Korttidsboendets för- och nackdelar
 • Inställning till att ge och ta emot hjälp
 • Attityder som påverkar negativt
 • Gymnasiet och Komvux
 • Synen på ansvar och att bli vuxen
 • Förståelse, motivation och vilja till anpassning
 • Att söka och få jobb
 • Att flytta hemifrån
 • Att studera på universitetet
 • Kommunikationsstrategier och dating
 • Livet idag och sociala plattformar
 • Att ingjuta genuin självkänsla

Delmoment

0. Introduktion till kursen Aspergers syndrom ur två perspektivProva!

Utbildare Daniel och Kerstin Nyberg presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund samt går in på problematiken under Daniels uppväxt.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

1. Lågstadiet

I delmomentet berättar Kerstin och Daniel om tiden på lågstadiet innan och efter att han fick sin diagnos och hur skolans agerande ledde till katastrofala följder för honom.

Utbildare: Kerstin Nyberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

2. Aspergerklass

I delmomentet berättar Daniel och Kerstin om de utbildade pedagoger som påverkade Daniels skolgång i positiv riktning.

Utbildare: Daniel Nyberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

3. Korttidsboende

I delmomentet går Kerstin och Daniel in på nyttan med korttidsboende och hur förhållningssätt hos personal påverkade Daniels inställning till att ta emot hjälp.

Utbildare: Kerstin Nyberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

4. Gymnasiet och Komvux

I delmomentet beskriver Daniel och Kerstin hur förutfattade meningar kan frånta människor möjligheter.

Utbildare: Daniel Nyberg
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

5. Innan och efter 18-årsdagen

I delmomentet berättar Kerstin och Daniel om kontrasterna mellan Daniels liv tiden innan och efter att han blev myndig.

Utbildare: Kerstin Nyberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

6. Jobb

I delmomentet går Daniel och Kerstin in på attitydens roll på arbetsmarknaden och hur Daniel fick sina två första jobb.

Utbildare: Daniel Nyberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

7. Flytta hemifrån och studera på universitetet

I delmomentet berättar Kerstin och Daniel om flytten hemifrån och studierna i filosofi och lingvistik på universitetet.

Utbildare: Kerstin Nyberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

8. Dating och tjejer

I delmomentet går Daniel in på dating och en kommunikationsstrategi.

Utbildare: Daniel Nyberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

9. Livet idag

I delmomentet framhåller Daniel Kerstins betydelse för den personliga utvecklingen och att han idag har flera sociala sammanhang att verka i.

Utbildare: Kerstin Nyberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Daniel och Kerstin kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Daniel Nyberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Aspergers syndrom ur två perspektiv och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Aspergers syndrom ur två perspektiv måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Aspergers syndrom ur två perspektiv 550 1 2370

Kontakt