Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen - För chefer och ledare

Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen - För chefer och ledare

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Ledarskap | 1 timme och 59 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få kompetens kring att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen med vår utbildning online. Du får kunskapen du behöver för att ta kontroll över situationer när de inträffar. Börja redan idag!

Den här utbildningen riktar sig till personer i ledande positioner inom företag och organisationer. Det kan vara chefer, arbetsmiljöansvariga och personer som jobbar med HR.

I utbildningen får du lära dig hur din organisation kan arbeta förebyggande med alkoholfrågan och vilket lagligt ansvar du som arbetsgivare har för dessa frågor. Fokus ligger på förebyggande insatser och du får lära dig mer om riskyrken och risksituationer, vad som utmärker framgångsrika organisationer och vilken roll som chefen har. Du får lära dig mer om vikten av att kunna prata om dessa frågor och hur du kan göra det på ett objektivt och avslappnat sätt.

Den första halvan av utbildningen innehåller samma moment som utbildningen för alla anställda. Det är viktigt att du går igenom också dessa moment så att hela organisationen hamnar på samma kunskapsnivå. Då kommer det också att bli lättare för dig att prata om de frågorna.

Relevanta nyckelord: Alkoholpolicy, förebyggande åtgärder, skadeverkningar, ledarskap, medarbetarsamtal, rehabilitering, samverkan med vården, rådgivning

Uppdaterad/Granskad: 2024-07-16

Innehåll

  • Alkoholproblemets storlek
  • Alkoholnormer och -kulturer
  • Arbetsplatser med högre risk för problem
  • Kostnader och risker på arbetsplatsen
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Att se alkoholproblem som ett arbetsmiljöproblem
  • Effektiva förebyggande insatser
  • Vikten av att kunna samtala om alkohol på arbetsplatsen
  • Chefen som förebild

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen - För chefer och ledare

Utbildare Anna Sjöström presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

1. Tystnaden

I delmomentet berättar Anna om sin morfars alkoholproblematik, sin mammas uppväxt och sin mormors tystnad.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

2. En miljon svenskar

I det här delmomentet får du lära dig hur många människor som har alkoholproblem i Sverige. Du får även lära dig mer om Sveriges speciella alkoholkultur.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

3. Myter om hur man undviker problem

I det här delmomentet går Anna igenom ett antal olika myter och felaktiga uppfattningar om hur man förebygger alkoholproblem. Du får möjligheten att fundera på vad det innebär att dricka måttligt eller lagom och vilka problem som kan uppstå om man använder sig av dessa myter.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

4. Genetiska och biologiska riskfaktorer del 1

I det här delmomentet går Anna igenom genetikens betydelse för utvecklingen av alkoholproblem. Du får lära dig att vissa människor har en högre medfödd risk för att utveckla alkoholproblem och hur du kan veta om du själv tillhör denna grupp.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

5. Genetiska och biologiska riskfaktorer del 2

I det här delmomentet går Anna igenom hög tolerans och varför det ökar risken för alkoholproblem. Hon tar även upp psykologiska och sociala riskfaktorer.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

6. Hur man kan dricka smartare del 1

I det här delmomentet går Anna igenom begreppet standardglas som ligger till grund för riktlinjer för lågriskbruk och som vi behöver för att kunna svara på frågan ”hur mycket kan man dricka?". Du får se en praktisk demonstration av hur mycket öl och vin som motsvarar ett standardglas.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

7. Hur man kan dricka smartare del 2

I det här delmomentet går Anna igenom riktlinjerna för lågriskbruk och hur man kan dricka smartare. Du får lära dig vad forskningen säger om risknivåer och vad gränsen går för daglig konsumtion respektive veckokonsumtion.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

8. Mitt personliga riskreduceringsverktyg

I det här delmomentet skapar Anna ett personligt verktyg som du kan använda för att förebygga alkoholproblem.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

9. Hur dricker vi i Sverige?

I det här delmomentet går Anna igenom statistiken som visar hur stora alkoholproblem som finns i Sverige. Du får lära dig mer om den svenska alkoholkulturen och på vilket sätt den skiljer sig från andra länders. Anna tar även upp regionala skillnader i alkoholkonsumtionen och skillnaden mellan drickande i olika befolkningsgrupper.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

10. Kostnad och risker

I det här delmomentet svarar Anna på frågan om på vilket sätt alkoholproblem berör arbetsgivare och organisationer. Hon går igenom vilka problem och kostnader som kan uppstå på arbetsplatsen samt tar upp riskyrken.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

11. Arbetsgivarens ansvar

I det här delmomentet tar Anna upp arbetsgivarens ansvar för alkohol- och drogfrågan på arbetsplatsen. Hon går igenom vikten av att tidigt upptäcka och förebygga problem.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

12. Framgångsrika organisationer

I det här delmomentet fortsätter Anna att gå igenom arbetsgivarens ansvar för alkohol- och drogfrågan på arbetsplatsen.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

13. Chefen som förebildProva!

I det här delmomentet berör Anna chefens viktiga roll i det förebyggande arbetet. Med hjälp av exempel från verkligheten ökar förståelsen för hur viktig roll chefen innehar som förebild.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

14. Prata om alkohol

I det här delmomentet tar Anna upp hur du kan prata om alkohol på arbetsplatsen på ett avspänt och objektivt sätt. Du får tips om hur du som chef kan kommunicera på ett effektivt sätt.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen - För chefer och ledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen - För chefer och ledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen - För chefer och ledare 981 1 2805

Kontakt