Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

LSS | Vård och omsorg | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på att förebygga utmanande beteende i LSS-verksamheter med vår utbildning online. Få en förståelse för viktiga faktorer och strategier.

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamhet, som personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen lär dig att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur det bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd.

Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad du bör och kan göra för att förebygga och minska utmanande beteende och vad du bör undvika. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs och Sekretess inom LSS och SoL för att lära dig mer om regelverket i LSS-verksamheter.

Relevanta nyckelord: Funktionsnedsättning, personcentrerad vård, kommunikation, bemötande, struktur och rutiner, samarbete, åtgärdsplanering, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2023

Innehåll

  • Socialstyrelsens rekommendationer avseende utmanande beteende
  • Vad du bör göra för att förebygga och minska utmanande beteende
  • Vad du kan göra för att förebygga och minska utmanande beteende
  • Vad du bör undvika
  • Förutsättningar för att ge stöd
  • Orsaker och perspektiv på utmanande beteende

Delmoment

0. Introduktion till kursen

Utbildare Johan Deutgen presenterar kursens innehåll och upplägg. Genom ett exempel belyser Johan vikten av att skapa kontinuitet för brukarna.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Vem mottar stödet?Prova!

I delmomentet förklarar Johan hur bedömningar görs utifrån personkretsar och färdigheter som behöver stöd.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. Vad är utmanande beteende?

I delmomentet förklarar Johan hur utmanande beteende kan ta sig uttryck och vad det kan bero på.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Vilka förutsättningar behövs för att kunna ge stöd?

I delmomentet går Johan igenom kvalitetshjulet, en arbetsmodell för att ge stöd vid utmanande beteende.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Inledning till rekommendationerna

I delmomentet går Johan igenom de tre indelningarna för vad som bör eller kan erbjudas och vad som inte bör erbjudas.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Vad som bör erbjudas

I delmomentet går Johan igenom Socialstyrelsens starka rekommendationer för vad som bör erbjudas.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Vad som kan erbjudas

I delmomentet går Johan igenom Socialstyrelsens rekommendationer för vad som kan erbjudas.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Vad som inte bör erbjudas

I delmomentet går Johan igenom Socialstyrelsens rekommendationer för vad som inte bör erbjudas.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Summering av kursen

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Johan Deutgen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter 322 1 1505

Kontakt