Att jobba mot mål

Att jobba mot mål

Arbetsmarknad | 25 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa teknikerna för att nå dina mål med vår online utbildning. Gör en förändring i dag och nå dina drömmar!

I den här kursen får du möjlighet att arbeta med målsättning, genom modellerna SMART, NÖHRA och GROW.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:

https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord: Målformulering, målstyrning, prestationsmätning, feedback, belöning, motivation, samarbete, ledarskap

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Att sätta ett SMART-mål
  • NÖHRA
  • GROW
  • Att jobba mot mål som arbetssökande

Delmoment

1. Introduktion till Att jobba mot mål

I delmomentet introducerar Jenny området om målsättning.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

2. Att sätta ett SMART-mål

I delmomentet går Jenny igenom SMART-modellen, som kan användas vid målsättning. Under kursmaterial finner du en övning enligt SMART-modellen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

3. NÖHRA

I delmomentet går Jenny igenom NÖHRA-modellen, som kan användas vid nulägesanalys. Under kursmaterial finner du en övning enligt NÖHRA-modellen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

4. GROW

I delmomentet går Jenny igenom GROW-modellen, som kan användas för att klarlägga olika alternativ. Under kursmaterial finner du en övning enligt GROW-modellen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

5. Vad innebär det att jobba mot mål som arbetssökande?

I delmomentet berör Jenny vikten av målsättningar vid jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

6. Sammanfattning av målsättning

I delmomentet summerar Jenny området om målsättning.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att jobba mot mål och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att jobba mot mål måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att jobba mot mål 1040 1 260

Kontakt