Att vara politiskt förtroendevald - Introduktionskurs

Att vara politiskt förtroendevald - Introduktionskurs

Offentlig sektor | 2 timmar och 6 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen ger en god och bred bas att stå på och är partipolitiskt ofärgad för den som är politiskt förtroendevald i en kommun eller region. Det redogörs för förhållandet mellan politiker och tjänstepersoner samt de lagar och regler som styr arbetet som förtroendevald. Vikten av att förankra sina ställningstaganden poängteras även. Utbildningen ger tips på hur du kan få igenom dina förslag samt en beskrivning av utbildarens praktiska erfarenheter från många års arbete som politiskt förtroendevald. Utbildningen tar även upp mötesregler, regelverket kring sekretess samt vanliga jävsituationer.

Publicerad: 2022-10-04

Innehåll

 • Din roll som förtroendevald
 • Tjänstemännens roll
 • Tips till dig som är förtroendevald
 • Vem bestämmer vilka beslut som du ska fatta?
 • Vad säger lagstiftningen om jäv, muta och bisyssla?
 • Hur fattas beslut?
 • Hur ska du arbeta med information och kommunikation?
 • Lagar och regler
 • Vad är en kommun?
 • Kommunala uppgifter
 • Politisk styrning
 • Hur bekämpa korruption?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att vara förtroendevald - Introduktionskurs

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

1. Din roll som förtroendevald

I delmomentet förklarar Jan vad din roll som förtroendevald innebär.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

2. Lagar och regler

I delmomentet berör Jan lagar och regler angående kommunernas och regionernas verksamheter.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

3. Övriga regler och bestämmelser

I delmomentet tar Jan upp ytterligare några regler och bestämmelser, däribland jäv och mutor.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

4. Organisation, styrning och ansvarProva!

I delmomentet går Jan igenom hur verksamheten organiseras.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

5. Kommunala bolag

I delmomentet tar Jan upp vad som gäller för kommunala bolag.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

6. Att informera och kommunicera internt och externt

I delmomentet berör Jan intern och extern kommunikation.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

7. Vad är en kommun?

I delmomentet klargör Jan vad en kommun är.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

8. Kommunala uppgifter

I delmomentet går Jan igenom kommunala uppgifter.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

9. Lagar som styr kommun

I delmomentet tar Jan upp lagar som styr kommuner.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

10. Vem utför verksamheten?

I delmomentet förklarar Jan vem som ansvarar för den kommunala verksamheten.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

11. Exempel övergripande kommunal organisation

I delmomentet förklarar Jan övergripande hur den kommunala organisationen ser ut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

12. Exempel kommunal förvaltningsorganisation

I delmomentet förklarar Jan hur kommunal förvaltningsorganisation ser ut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

13. Summering av området om kommuner

I delmomentet summerar Jan området om kommuner i samråd med Johnny Gylling.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

14. Styrelsens arbete

I delmomentet behandlar ledamöternas kompetens, administrativa ledstänger som underlättar arbetet och utvärdering av styrelsens arbete.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

15. Hur kan vi bekämpa korruption?

I delmomentet går Johnny igenom förebyggande arbete, att vara transparent och att ha system för rapportering. Han berör även visselblåsning.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att vara politiskt förtroendevald - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att vara politiskt förtroendevald - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att vara politiskt förtroendevald - Introduktionskurs 1020 1 2480

Kontakt