Beroendelära - Grundkurs

Beroendelära - Grundkurs

Arbetsmiljö och säkerhet | Familjeomsorg | HR och personal | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om Beroendelära med vår kompletta grundkurs. Du får praktiska tips, verktyg och kunskap för att bekämpa beroenden och leva ett friskare liv. 

Beroendelära - Grundkurs riktar sig till vårdpersonal som behandlar individer med beroendeproblematik och passar även för chefer och medarbetare i olika branscher som anar att någon på arbetsplatsen behöver hjälp och stöd att komma ur ett missbruk. Utbildningenär lämplig för anhöriga som vill lära sig mer för att kunna vara ett stöd i vardagen och kan även genomföras av personer som vill komma tillrätta med sin egen beroendeproblematik.

Utbildningen klargör vilka förändringar som sker i hjärnans belöningssystem under utveckling av ett beroende och går igenom fysiska och psykiska effekter som olika beroendeframkallande preparat har under påverkan och vid abstinens. Vidare berörs tecken som kan bidra till att ett beroende identifieras och vilka farmakologiska och psykosociala behandlingsmetoder som finns att tillgå.

Ta gärna del av utbildningen Motiverande samtal vid förändringsarbete för att lära dig mer om samtalstekniker vid behandling av beroende.

Relevanta nyckelord: Beroendelära, drogberoende, behandlingsmetoder, återfallsprevention, hälsoperspektiv, samhällsperspektiv, utbildning och handledning

Publicerad: 2017-05-08

Innehåll

  • Olika sorters beroendeframkallande preparat, dess beredningsformer och påverkan
  • Definitioner och begreppsförklaringar enligt WHO
  • Belöningssystemets funktioner och förändringar vid beroendeutveckling
  • Tecken på beroendeutveckling och beroende
  • Vårdalternativ
  • Orosanmälan
  • Att upptäcka beroende
  • Farmakologisk behandling
  • Psykosocial behandling
  • Kännetecken för en framgångsrik behandling

Delmoment

0. Introduktion till kursen Beroendelära - Grundkurs

Utbildare Jonas Gustavsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

1. Drogförteckning

I delmomentet förklarar Jonas vilka beroendeframkallande droger som finns tillgängliga på marknaden och vilken påverkan de har på människor.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Definitioner och begreppsförklaringar

I delmomentet går Jonas igenom WHO:s definitioner.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Belöningssystemet

I delmomentet ger Jonas en ingående förklaring till hur hjärnans belöningssystem fungerar och förändras vid beroendeutveckling.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Tecken på beroendeutveckling och beroende

I delmomentet tar Jonas upp kännetecken på att en person är beroende eller på väg att utveckla ett beroende.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Beroendevården

I delmomentet går Jonas igenom vilka vårdalternativ som finns.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

6. Att upptäcka beroende

I delmomentet går Jonas igenom metoder för att upptäcka beroende.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

7. Farmakologisk behandling

I delmomentet ger Jonas exempel på medicinsk behandling mot beroende.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

8. Psykosocial behandlingProva!

I delmomentet går Jonas in på psykosociala behandlingsmetoder.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

9. Vad kännetecknar en framgångsrik behandling?

I delmomentet tar Jonas upp vilka faktorer som kännetecknar en framgångsrik behandling.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jonas Gustavsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Beroendelära - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Beroendelära - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Beroendelära - Grundkurs 505 1 1505

Kontakt