Cirkulär ekonomi - Grundkurs

Cirkulär ekonomi - Grundkurs

Arbetsmarknad | Ekonomi | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 10 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förståelse för cirkulär ekonomi genom en lättförståelig onlineutbildning. Lär dig viktiga koncept och metoder för en hållbar ekonomi. Börja idag!

I utbildningen får du lära dig om bakgrund och begrepp kring cirkulär ekonomi, hur det hänger samman med miljörörelsens historia samt vilken koppling som finns till de globala målen. Du får även inblick i olika sätt att mäta tillväxt, vilka utmaningar och möjligheter som finns samt insikter om vad som behöver göras och hur du själv kan komma igång med en mer hållbar ekonomi och livsstil.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Bakgrund och begrepp
  • Miljörörelsens historia
  • Cirkulär ekonomi och koppling till de globala målen
  • Olika sätt att mäta tillväxt
  • Utmaningar och möjligheter
  • Vad är värde?
  • Vad behöver göras?
  • Hur kan du börja?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Cirkulär ekonomi

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

1. BakgrundProva!

I delmomentet förklarar Liselotte bakgrund och begrepp kring cirkulär ekonomi.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

2. Historik

I delmomentet går Liselotte igenom miljörörelsens historia.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

3. Koppling till de globala målen

I delmomentet förklarar Liselotte kopplingen mellan cirkulär ekonomi och de globala målen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

4. Olika sätt att mäta tillväxt

I delmomentet går Liselotte igenom olika sätt att mäta tillväxt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

5. Utmaningar och möjligheter

I delmomentet tar Liselotte upp utmaningar och möjligheter med cirkulär ekonomi.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

6. Övning - Vad är värde?

I delmomentet får du genomföra en övning avseende värde.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

7. Vad behöver göras?

I delmomentet ger Liselotte exempel på hur du och din ekonomi kan bli mer cirkulära.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

8. Hur kan du börja?

I det avslutande delmomentet ger Liselotte tips på hur du kan komma igång.

 

Via denna länk finner du information om kolneutral cirkulär ekonomi: https://www.sitra.fi/sv/artiklar/vad-betyder-begreppen/

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Cirkulär ekonomi - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Cirkulär ekonomi - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Cirkulär ekonomi - Grundkurs 956 1 2585

Kontakt