Det coachande ledarskapet

Det coachande ledarskapet

Ledarskap | 28 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på coachande ledarskap med vår utbildning. Lär dig om de senaste teknikerna och metoderna för att leda och coacha dina medarbetare. Börja idag!

I utbildningen får du lära dig om coachande förhållningssätt och vad du bör tänka på vid coachning. Utbildningen berör olika nivåer av lyssnande, hur du ställer öppna frågor och skiftar fokus från problemorienterat till lösningsfokuserat.

Relevanta nyckelord: Ledarskap, coachning, feedback, självledarskap, målstyrning, kommunikation, motiverande samtal, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Coachande förhållningssätt
  • Att tänka på vid coachning
  • Lyssnade på olika nivåer
  • Att ställa öppna frågor
  • Att skifta fokus

Delmoment

0. Introduktion till kursen Det coachande ledarskapetProva!

Utbildare Katarina Bondeson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

1. Coachande förhållningssätt

I delmomentet går Katarina igenom coachande förhållningssätt. Under extramaterialet finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

2. Aktivt lyssnande

I delmomentet berör Katarina aktivt lyssnande.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

3. Öppna frågor

I delmomentet tar Katarina upp öppna frågor.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

4. GROW-modellen

I det avslutande delmomentet går Katarina igenom GROW-modellen.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Det coachande ledarskapet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Det coachande ledarskapet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Det coachande ledarskapet 771 1 1075

Kontakt