Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Ledarskap | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig viktiga ledarskapsfärdigheter och bli en effektiv mellanchef med vår utbildning online. Förbättra din karriär och ledarskapsförmåga idag.

Som chef har du förmodligen en full inbox och otaliga meddelanden på mobilen, som dessutom ständigt ringer. Du springer mellan möten och får med dig uppgifter efter varje, samtidigt som du känner att du aldrig riktigt hinner jobba.

Utbildningen Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef riktar sig till såväl blivande som erfarna mellanchefer som vill få kontroll över vardagen för att minska stressen, bli bättre på att prioritera utifrån uppdraget och kunna leverera förväntade resultat. Genom utbildningen får du ökad förståelse för samspelet mellan strategi och kultur, hur du kan fördela din tid mellan olika intressenter samt vilka faktorer som du själv kan påverka och bör lägga energi på och vad som hör till mer svårföränderliga organisationsstrukturer.

I utbildningen ingår extramaterial i form av frågeställningar för dig att reflektera över och som du även kan diskutera tillsammans med andra i organisationen.

Relevanta nyckelord: Ledarskapsutbildning, mellanchefer, teamledarskap, kommunikativt ledarskap, ledarutmaningar, ledarskapsprinciper, effektivt ledarskap inom organisationer, konflikthantering

Publicerad: 2017-08-29

Innehåll

  • Förutsättningar för uppdraget
  • Resurser, befogenheter, tidsramar
  • Att prioritera rätt aktiviteter
  • Att fördela tiden mellan intressenter
  • Att leda inom olika organisationsstrukturer
  • Hur företagets strategi och kultur stöttar varandra
  • Kommunikation, information och svåra samtal
  • Balans mellan struktur och kreativitet
  • Ta kommandot

Delmoment

0. Introduktion till kursen Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Utbildare Helena Liljegren presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

1. Uppdraget

I delmomentet berör Helena förutsättningarna för att du ska kunna utföra ditt uppdrag och de prioriteringar som du behöver göra.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

2. Organisationsstrukturer

I delmomentet går Helena in på hur organisationsstrukturer påverkar din vardag och hur du skiljer på vad du kan göra och inte kan göra.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

3. Intressenter

I delmomentet berör Helena hur du fördelar din tid mellan olika intressenter.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

4. Strategi och kultur

I delmomentet tar Helena upp innebörden av strategi och kultur och hur dessa påverkar varandra.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

5. Kommunikation och information

I delmomentet tar Helena upp vikten av vad du förmedlar och hur du väljer att förmedla det.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

6. Struktur, aktiviteter och kreativitetProva!

I delmomentet behandlar Helena balansen mellan struktur kring aktiviteter och utrymme för kreativitet.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

7. Ta kommandot

I delmomentet berör Helena hur du kan gå tillväga för att ta kommandot över din vardag som chef.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Helena Liljegren
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef 545 1 1400

Kontakt