Ekonomi - Grundkurs

Ekonomi - Grundkurs

Arbetsmarknad | Ekonomi | 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbilda dig online inom ekonomi och förstå viktiga begrepp och principer med vår grundkurs. Förbättra din karriär och lär dig nya färdigheter idag!

Med den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för företagsekonomi och innebörden av de vanligaste ekonomiska termerna. Utbildningen passar både dig som har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och dig som är ny inom ämnet.

Relevanta nyckelord: Marknadsekonomi, Budgetering, Redovisning, Finansiell analys, Mikroekonomi, Makroekonomi, Affärsmässighet, Investeringar

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • In- och utbetalningar
  • Inkomster och intäkter
  • Utgifter och kostnader
  • Skulder och eget kapital
  • Resultatrapport
  • Balansrapport

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ekonomi - Grundkurs

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

1. Begreppsförklaring: In- och utbetalningar

I delmomentet förklarar Benny begreppen in- och utbetalningar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

2. Begreppsförklaring: Inkomster och intäkter

I delmomentet förklarar Benny begreppen inkomster och intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

3. Utgifter och kostnaderProva!

I delmomentet förklarar Benny begreppen utgifter och kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

4. Resultatrapport

I delmomentet förklarar Benny vad som ingår i resultatrapporten.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

5. Balansrapport

I delmomentet förklarar Benny vad som ingår i balansrapporten.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

6. Intäkter

I delmomentet förklarar Benny vad som klassas som intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

7. Kostnader

I delmomentet förklarar Benny vad som klassas som kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

8. Tillgångar

I delmomentet förklarar Benny vad som klassas som tillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

9. Skulder och eget kapital

I delmomentet förklarar Benny vad som klassas som skulder och eget kapital.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ekonomi - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ekonomi - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ekonomi - Grundkurs 632 1 1725

Kontakt