Employer Branding

Employer Branding

HR och personal | Verksamhetsutveckling | 2 timmar och 24 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig vikten av employer branding och hur du kan förstärka din karriär med vår utbildning online. Bli expert på ditt företags varumärke idag!

Employer Branding handlar om många olika saker. Den här utbildningen lägger fokus på hur du gör de befintliga medarbetarna till goda ambassadörer för dig som arbetsgivare. Den innehåller inget prat om vare sig loggor eller snärtiga budskap i platsannonser. Istället uppmuntrar den dig till ett smartare tankesätt ur ett helhetsperspektiv där Employer Branding är en del av företagskulturen.

Idag är en hög lön inte en garanti för att få rätt personal eller personal som verkligen bidrar till verksamhetens framgång. Det är lika mycket en fråga om att få alla att vara motiverade, att få den interna kommunikationen att fungera. Att vara en attraktiv arbetsgivare genom en trygg och inspirerande företagskultur är också en förutsättning för att kunna attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Jobbar den bästa personalen hos dig eller hos din konkurrent?

Den här utbildningen vänder sig i första hand till ledare och personal inom HR men även styrelser och företagsägare kan ha stor nytta av att ha rätt synsätt på Employer Branding när de ser över strategier och investeringar.

Relevanta nyckelord: Varumärkesbyggande, Rekrytering, Personalutveckling, Arbetsplatskultur, Varumärkesidentitet, Talent Management, Anställdas engagemang, Arbetsgivarvarumärke

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad gömmer sig bakom begreppet Employer Branding?
  • Vad menas med kompetent personal?
  • Vad utmärker en attraktiv arbetsgivare?
  • Vilka förväntningar har olika generationer på sin arbetsgivare?
  • Hur skapar du engagerade medarbetare och på vilket sätt påverkar dessa Employer Branding?
  • Mänskliga drivkrafter och behov - en utgångspunkt för att få nöjda medarbetare
  • Hur attraherar du den kompetens som företaget behöver?
  • Employer Branding - en del av ditt övriga varumärkesarbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Employer Branding

Utbildare Elise Slotte presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

1. Kapitel 1 - Framgångsrika arbetsgivare med kompetent personal

I delmomentet går Elise igenom vad Employer Branding innebär.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

2. Kapitel 1 - Kompetent personal, vad innebär det för ditt företag?

I delmomentet tar Elise upp betydelsen av kompetens.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

3. Kapitel 1 - Summering och övningProva!

I delmomentet summerar Elise det första kapitlet och delar med sig av en övning, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

4. Kapitel 2 - Vad utmärker en attraktiv arbetsgivare?

I delmomentet tar Elise upp förväntningar på arbetsgivare.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

5. Kapitel 2 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

6. Kapitel 2 - Generationsskillnader

I delmomentet tar Elise upp generationsskillnader.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

7. Kapitel 2 - Summering

I delmomentet summerar Elise det andra kapitlet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

8. Kapitel 3 - Förväntningar som utmanar synsätt och rutiner - Vad värdesätter dagens anställda? Del 1

I delmomentet tar Elise upp förväntningar och vad dagens anställda värdesätter. Under extramaterial finner du en PDF om attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

9. Kapitel 3 - Förväntningar som utmanar synsätt och rutiner - Vad värdesätter dagens anställda? Del 2

I delmomentet fortsätter Elise att gå igenom förväntningar från dagens anställda. Under extramaterial finner du en PDF om unga och välfärdsjobb.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

10. Kapitel 3 - Drivkrafter som styr engagemanget del 1

I delmomentet tar Elise upp drivkrafter som styr engagemanget.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

11. Kapitel 3 - Drivkrafter som styr engagemanget del 2

I delmomentet går Elise igenom ytterligare drivkrafter.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

12. Kapitel 3 - Tips på hur ni lär känna varandras drivkrafter

I delmomentet ger Elise tips på hur ni kan lära känna varandras drivkrafter och stärka teamet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

13. Kapitel 3 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

14. Kapitel 4 - Engagemang, en förutsättning för Employer Branding - Övning

I delmomentet berör Elise engagemang och delar med sig av en övning, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

15. Kapitel 4 - Hur engagerad är din och andras personal?

I delmomentet fortsätter Elise att gå igenom engagemang. Under extramaterial finner du en PDF om State of the Global Workplace.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

16. Kapitel 4 - Vad innebär siffrorna i praktiken? Del 1

I delmomentet förklarar Elise vad siffrorna innebär i praktiken för företaget.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

17. Kapitel 4 - Vad innebär siffrorna i praktiken? Del 2

I delmomentet fortsätter Elise att förklara vad siffrorna innebär i praktiken.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

18. Kapitel 4 - Vad innebär siffrorna i praktiken? Del 3

I delmomentet fördjupar Elise analysen av medarbetarnas engagemang.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

19. Kapitel 4 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

20. Kapitel 4 - Delaktighet

I delmomentet berör Elise delaktighet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

21. Kapitel 4 - Summering

I delmomentet summerar Elise det fjärde kapitlet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

22. Kapitel 5 - Employer Branding, en del av ditt övriga varumärkesarbete - Ditt varumärkes värde

I delmomentet berör Elise ditt varumärkesarbete och dess värde.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

23. Kapitel 5 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

24. Kapitel 6 - Konkreta råd, tips och annat användbart - Att behålla rätt personal del 1

I delmomentet delar Elise med sig av konkreta råd, tips och annat användbart avseende att behålla rätt personal.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

25. Kapitel 6 - Att behålla rätt personal del 2

I delmomentet ger Elise ytterligare råd kring att behålla rätt personal.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

26. Kapitel 6 - Att behålla rätt personal del 3

I delmomentet tar Elise upp fler aspekter avseende att behålla rätt personal.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

27. Kapitel 6 - Att attrahera ny personal del 1

I delmomentet berör Elise vad som är viktigt vid val av ny arbetsgivare.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

28. Kapitel 6 - Att attrahera ny personal del 2

I delmomentet tar Elise upp hur arbetstagare ser på sina framtidsplaner.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

29. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Employer Branding och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Employer Branding måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Employer Branding 882 1 2585

Kontakt