Enterprise Risk Management - Grundkurs

Enterprise Risk Management - Grundkurs

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en solid grundläggande förståelse för Enterprise Risk Management med en praktisk och lättförståelig grundkurs online. Börja din resa idag!

Strukturerad riskhantering blir allt viktigare i en för många företag och organisationer allt osäkrare affärsmiljö. Utbildningen erbjuder en introduktion till ämnet Enterprise Risk Management (ERM) och ger dig en uppfattning kring de viktigaste beståndsdelarna som organisationsövergripande riskhantering bygger på samt hur du arbetar med dem i praktiken.

Utbildningen vänder sig till ägare, styrelseledamöter, ledande befattningshavare, riskmanagers, internrevisorer, ekonomistudenter och andra intresserade som vill få en bättre uppfattning om vad en organisation kan vinna på ERM från ett affärs- och ägarperspektiv.

Relevanta nyckelord: Riskbedömning, Riskhantering, Riskidentifiering, Riskanalys, Riskminimering, Riskkontroll, Försäkring, Riskstrategi

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

 

Innehåll

  • Varför det är viktigt med ERM i dessa tider
  • Ramverk som ger vägledning i arbetet med ERM
  • Viktiga beståndsdelar i riskhanteringen
  • Hur vi i praktiken inför och arbetar med dessa beståndsdelar
  • De viktigaste framgångsfaktorerna till att införa och utveckla ERM i en organisation

Delmoment

0. Introduktion till kursen Enterprise Risk Management - Grundkurs

Utbildare Ansgar Toscha presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

1. Varför är ERM relevant och av nytta i dessa tider?

I delmomentet förklarar Ansgar nyttan med organisationsövergripande riskhantering.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

2. 8 skäl för att arbeta med ERM

I delmomentet tar Ansgar upp fördelar med att arbeta med riskhantering.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

3. Viktiga begrepp och definitioner

I delmomentet förklarar Ansgar viktiga standarder, begrepp och definitioner inom ERM.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

4. Riskhanteringsprocessen i praktiken

I delmomentet förklarar Ansgar hur riskhanteringsprocessen fungerar i praktiken.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

5. Affärsmål och riskidentifiering

I delmomentet går Ansgar in på hur risker identifieras utifrån definierade affärsmål.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

6. Riskbedömning- och analys

I delmomentet går Ansgar in på bedömningen av de identifierade riskerna.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

7. Riskuppföljning och -rapportering

I delmomentet visar Ansgar de olika stegen i riskuppföljningen och rapporteringen.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

8. Roller och ansvarProva!

I delmomentet berör Ansgar fördelningen av roller och ansvar för att ERM-processen ska fungera.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

9. Styrande dokument

I delmomentet går Ansgar igenom vad policyn bör innehålla.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

10. En möjlig arbetsmodell för införandet av ERM

I delmomentet visar Ansgar en möjlig arbetsmodell för att införa ERM.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ansgar Toscha
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Enterprise Risk Management - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Enterprise Risk Management - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Enterprise Risk Management - Grundkurs 554 1 2585

Kontakt