Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Fördjupningskurs

Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Fördjupningskurs

Juridik | 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig om skillnaderna mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Den här utbildningen utgår från boken AB 04 och ABT 06.

Böckernas titlar: AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader och ABT 06. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

Författare: Byggandets kontaktskommité

Utgivningsår: 2004 och 2007

Utgivare: Svensk byggtjänst

Du kan köpa böckerna här: https://byggtjanst.se/bokhandel/upphandling/ab-04 och https://byggtjanst.se/bokhandel/upphandling/abt-06

Relevanta nyckelord: Entreprenadavtal, Garanti, Försäkring, Betalningsvillkor, Byggprocessen, Förändringar i kontraktet, Mängdförteckning, Besiktning

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Introduktion AB 04 och ABT 06
  • Kraven på beställarens projektering
  • Kraven på entreprenören
  • Utförandeentreprenaden och parternas risker
  • Totalentreprenadens utgångspunkter och projekteringsskeden
  • Funktioner, funktionsansvar och teknisk lösning
  • Entreprenörens åtagande redovisas både genom teknisk lösning och krav på funktion
  • Totalentreprenaden - styrd eller öppen?
  • Ett vanligt missförstånd
  • Totalentreprenaden och parternas risker

Delmoment

0. Introduktion till kursen Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06

Utbildare Lars Braun presenterar kursens innehåll och upplägg. Han ger även en introduktion till de två standardavtalen AB 04 och ABT 06. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

1. Kraven på beställarens projektering

I delmomentet förklarar Lars kraven som ställs på beställarens projektering i en utförandeentreprenad.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

2. Kraven på entreprenören

I delmomentet förklarar Lars kraven som ställs på entreprenören.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

3. Utförandeentreprenaden och parternas risker

I delmomentet går Lars igenom utförandeentreprenaden och förklarar vilka risker som finns för parterna.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

4. Totalentreprenadens utgångspunkter och projekteringsskeden

I delmomentet förklarar Lars utgångspunkterna i en totalentreprenad och dess projekteringsskeden.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

5. Funktioner, funktionsansvar och teknisk lösningProva!

I delmomentet förklarar Lars funktioner, funktionsansvar och begreppet teknisk lösning.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

6. Entreprenörens åtagande redovisas både genom teknisk lösning och krav på funktion

I delmomentet förklarar Lars hur entreprenörens åtagande redovisas.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

7. Totalentreprenaden kan vara antingen styrd eller öppen

I delmomentet förklarar Lars hur totalentreprenaden kan vara antingen styrd eller öppen.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

8. Ett vanligt missförstånd

I delmomentet tar Lars upp ett vanligt missförstånd.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

9. Totalentreprenaden och parternas risker

I det avslutande delmomentet går Lars igenom totalentreprenaden och förklarar vilka risker som finns för parterna samt summerar utbildningen.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 - Fördjupningskurs 1004 1 2480

Kontakt