Entreprenadjuridik ABK 09 - Konsultavtal i byggbranschen

Entreprenadjuridik ABK 09 - Konsultavtal i byggbranschen

Juridik | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen behandlar standardavtalet ABK 09, dess kapitel och tillämpning.

Den här utbildningen utgår från boken ABK 09.

Bokens titel: ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Författare: Byggandets kontaktskommité

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Svensk byggtjänst

Du kan köpa boken här: www.byggtjanst.se/bokhandel/upphandling/abk-09

Relevanta nyckelord: Byggnadsavtal, Konsultavtal, Rådgivning, Projekthantering, Uppföljning, Kontraktshantering, Byggplanering, Löpande rådgivning

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

 • Introduktion ABK 09
 • Kapitel 1 - Omfattning
 • Kapitel 2 - Genomförande
 • Kapitel 3 - Organisation
 • Kapitel 4 - Tider
 • Kapitel 5 - Ansvar
 • Kapitel 6 - Ekonomi
 • Kapitel 7 - Rätt till uppdragsresultatet
 • Kapitel 8 - Hävning
 • Kapitel 9 - Tvistelösning
 • Kapitel 10 - Förenklad tvistelösning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Entreprenadjuridik ABK 09

Utbildare Lars Braun presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Kapitel 1 - Omfattning

I delmomentet berör Lars uppdragets omfattning och förväntade resultat.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Kapitel 2 - Genomförande del 1

I delmomentet börjar Lars att gå igenom genomförandet av uppdraget.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Kapitel 2 - Genomförande del 2

I delmomentet fortsätter Lars att gå igenom genomförandet av uppdraget.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Kapitel 3 - Organisation

I delmomentet berör Lars hur parterna bör vara organiserade under uppdraget.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Kapitel 4 - TiderProva!

I delmomentet går Lars igenom uppdragets tidsram.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Kapitel 5 - Ansvar del 1

I delmomentet berör Lars ansvarsfördelning.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Kapitel 5 - Ansvar del 2

I delmomentet fortsätter Lars att gå igenom ansvarsfördelning.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Kapitel 6 - Ekonomi del 1

I delmomentet börjar Lars att gå igenom uppdragets ekonomi.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Kapitel 6 - Ekonomi del 2

I delmomentet fortsätter Lars att gå igenom uppdragets ekonomi.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. Kapitel 7 - Rätt till uppdragsresultatet

I delmomentet berör Lars uppdragets resultat.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

11. Kapitel 8 - Hävning

I delmomentet förklarar Lars hur hävning går till.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

12. Kapitel 9 - Tvistelösning och Kapitel 10 - Förenklad tvistelösning

I det avslutande delmomentet förklarar Lars hur tvistelösning och förenklad tvistelösning går till.

Utbildare: Lars Braun
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Entreprenadjuridik ABK 09 - Konsultavtal i byggbranschen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Entreprenadjuridik ABK 09 - Konsultavtal i byggbranschen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Entreprenadjuridik ABK 09 - Konsultavtal i byggbranschen 1076 1 2480

Kontakt