ESG och hållbarhetsanalys

ESG och hållbarhetsanalys

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 12 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på hur kapitalmarknaden ser på hållbarhet och hur hållbarhetsfrågor i allt högre utsträckning ligger till grund för investeringar. Lär dig hur du kan attrahera kapital till en verksamhet genom att arbeta med ESG och hållbarhet. Börja nu!

Den här utbildningen går igenom grunderna i ESG och hållbarhetsanalys. Du får lära dig om ESG-begreppets tre delar - miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Utbildningen berör även områden såsom effekter av ESG och hållbarhetsarbete, vilka ESG- och hållbarhetsfrågor som bör prioriteras för att möta kraven och förväntningarna från kapitalmarknaden och hur du kan integrera dessa i organisationens övergripande strategier och mål. Du får även kunskaper om mätning och uppföljning, ramverk och index.

Utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare inom såväl offentlig som privat sektor.

Relevanta nyckelord: ESG, hållbarhet, socialt ansvarstagande, miljö, ekonomisk hållbarhet, bolagsstyrning, samhällsengagemang, strategi, kommunikation, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Definitioner av ESG och hållbarhet
  • ESG-begreppets tre delar ? miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning
  • Effekter av att arbeta med ESG och hållbarhet
  • Väsentlighetsanalys
  • Strategiutveckling
  • Mätning och uppföljning
  • Ramverk och index
  • Tips

Delmoment

0. Introduktion till kursen ESG och hållbarhetsanalys

Utbildare Maria Karlsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

1. Definitioner

I delmomentet går Maria in på definitioner kring ESG och hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

2. ESG - MiljöProva!

I delmomentet går Maria igenom olika perspektiv av ESG-begreppets miljödel.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

3. ESG - Socialt Ansvar

I delmomentet går Maria igenom olika perspektiv av ESG-begreppets sociala ansvarsdel.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

4. ESG - Bolagsstyrning

I delmomentet går Maria igenom olika perspektiv av ESG-begreppets bolagsstyrningsdel.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

5. Väsentlighetsanalys och strategi

I delmomentet går Maria igenom hur man genomför en väsentlighetsanalys och hur man kan använda denna som en grund för att utveckla strategier inom ESG och hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

6. Att mäta ESG och hållbarhet

I delmomentet går Maria igenom olika metoder för att mäta och följa upp ESG och hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

7. Ramverk och index

I delmomentet går Maria igenom ett antal exempel på ramverk och index inom ESG och hållbarhetsanalys.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

8. 3 tips på vägen

I det avslutande delmomentet summerar Maria kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ESG och hållbarhetsanalys och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ESG och hållbarhetsanalys måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ESG och hållbarhetsanalys 1112 1 2265

Kontakt