Ett bra bemötande kan rädda liv

Ett bra bemötande kan rädda liv

Familjeomsorg | Offentlig sektor | Service | Vård och omsorg | 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Gör skillnad i andras liv genom vår online utbildning i bemötande. Lär dig de viktigaste färdigheterna för att rädda liv idag.

I utbildningen Ett bra bemötande kan rädda liv får du ta del av Salahs erfarenheter och råd kring hur ett bemötande kan förändra så mycket och vad du själv kan göra för att berika ditt liv.

Relevanta nyckelord: Krisstöd, Psykisk hälsa, Kommunikation, Empati, Konflikthantering, Samtalsteknik, Självmordsprevention, Stresshantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Bemötandet som räddade Salahs liv
  • Attityd
  • Ansvar
  • Mod och beslutsamhet
  • Tacksamhet
  • Bemötande som kan rädda liv

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ett bra bemötande kan rädda liv

Utbildare Salah Haghgo presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

1. Bemötandet som räddade mitt liv

I delmomentet berättar Salah om bemötandet som räddade hans liv.

Utbildare: Salah Haghgo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

2. AttitydProva!

I delmomentet berör Salah betydelsen av din attityd.

Utbildare: Salah Haghgo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

3. Ansvar

I delmomentet berör Salah ansvar.

Utbildare: Salah Haghgo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

4. Mod och beslutsamhet

I delmomentet berör Salah mod och beslutsamhet.

Utbildare: Salah Haghgo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

5. Tacksamhet

I delmomentet berör Salah tacksamhet.

Utbildare: Salah Haghgo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

6. Bemötandet kan rädda liv

I det avslutande delmomentet berör utbildaren bemötandet som kan rädda liv.

Utbildare: Salah Haghgo
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ett bra bemötande kan rädda liv och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ett bra bemötande kan rädda liv måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ett bra bemötande kan rädda liv 862 1 2265

Kontakt