Excel Online - M365

Excel Online - M365

Data och IT | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina Excel-färdigheter med vår utbildning i Excel Online med M365. Lär dig allt du behöver veta för att bli en proffs på Excel på nolltid.

Utbildningen riktar sig till dig som vill komma igång med kalkylering och automatisering i M365. I utbildningen får du lära dig att orientera dig i Excel Online och ta del av vad programmet har att erbjuda dig och din organisation, bland annat relativa och absoluta referenser, att formatera tecken och kopiera format, att använda diagram och filtrering samt att dela och samarbeta.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Kalkylprogram, Formler och funktioner, Tabellformatering, Diagram, Importera och exportera data, Datavisualisering, Arbeta med celler, Spårning och granskning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Mallar
 • Kolumner, rader och celler
 • Arbetsbok, blad och spara
 • Navigera, kortkommandon och skriva
 • Enkla formler
 • Relativ referens
 • Absolut referens
 • Standardfunktionerna Summa, Medel, Max, Min
 • Antal
 • Sammanfoga textsträng
 • Initial, gemener och versaler
 • Leta rad
 • Om-funktionen
 • Formatera celler, kopiera format och radera format
 • Talformat
 • Justera tal och text samt radbrytning
 • Sätta in och formatera kantlinjer
 • Villkorsstyrd formatering
 • Autofyll
 • Enkelt diagram
 • Filtrering
 • Lås fönsterrutor
 • Dela och samarbeta i kalkylblad
 • Office-tillägg

Delmoment

0. Introduktion till kursen Excel Online - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

1. Öppna programmet och se vilka mallar som finns

I delmomentet visar Peter hur du finner mallar i programmet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Kolumner, rader och celler

I delmomentet går Peter igenom kolumner, rader och celler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Arbetsbok, blad och spara

I delmomentet tar Peter upp hur du använder arbetsboken.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Navigera, kortkommandon och skriva

I delmomentet visar Peter hur du navigerar i programmet och använder kortkommandon.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Enkla formler

I delmomentet visar Peter hur du skapar enkla formler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

6. Relativ referens

I delmomentet tar Peter upp relativ referens.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

7. Absolut referens

I delmomentet tar Peter upp absolut referens.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

8. Standardfunktionerna och var fler formler finns

I delmomentet visar Peter standardfunktionerna och var de finns.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

9. Antal

I delmomentet går Peter igenom funktionen antal.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

10. Sammanfoga textsträng

I delmomentet förklarar Peter hur du sammanfogar textsträngar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

11. Initial, gemener och versaler

I delmomentet går Peter igenom gemener och versaler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

12. Leta rad

I delmomentet visar Peter hur du använder funktionen letar rad.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

13. Om-funktionen

I delmomentet visar Peter Om-funktionen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

14. Formatera celler, kopiera format och radera format

I delmomentet tar Peter upp hur du formaterar celler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

15. Talformat

I delmomentet går Peter igenom talformat.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

16. Justera tal och text samt radbrytning

I delmomentet visar Peter hur du justerar tal och text samt skapar radbrytningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

17. Sätta in och formatera kantlinjer

I delmomentet går Peter igenom hur du sätter in och formaterar kantlinjer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

18. Villkorsstyrd formatering

I delmomentet berör Peter villkorsstyrd formatering.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

19. AutofyllProva!

I delmomentet förklarar Peter hur funktionen autofyll fungerar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

20. Enkelt diagram

I delmomentet visar Peter ett enkelt diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

21. Filtrering

I delmomentet visar Peter hur du använder filtrering.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

22. Lås fönsterrutor

I delmomentet förklarar Peter hur du låser fönsterrutor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

23. Dela och samarbeta i kalkylblad

I delmomentet visar Peter hur du kan samarbeta i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

24. Office-tillägg

I delmomentet visar Peter tillägg i programmet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

25. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Excel Online - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Excel Online - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Excel Online - M365 774 1 1505

Kontakt