Fel och fällor för företagare och företagande

Fel och fällor för företagare och företagande

Ekonomi | 1 timme och 12 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om de vanligaste felen och fällorna för företagare med vår online utbildning. Bli en expert på företagande idag!

Att vara företagare och driva en verksamhet innebär bland annat att hålla reda på en mängd olika lagar och regler som naturligtvis måste följas för att inte riskera påföljder av olika slag.

Utbildning riktar sig till dig som driver företag, sitter i styrelser för mindre företag, arbetar som redovisningskonsult eller på annat sätt har intresse av vad ett företag måste tänka på. I utbildningen behandlas vilka fel och fällor som bör undvikas, bokförings- och skattebrott, konsekvenser av att inte upprätta en kontrollbalansräkning, vilka regler som gäller för kostnader, skattefria förmåner, moms på bilar och handel inom EU samt fel som kan förekomma på fakturor.

Utbildningen lämpar sig också privatpersoner som vill lära sig mer om vad som gäller för företag, kanske som anställd, och blivande företagare.

Relevanta nyckelord: Entreprenörskap, Företagsstrategi, Riskhantering, Företagsledning, Affärsmodeller, Företagsutveckling, Felhantering, Affärstrender

Uppdaterad/granskad 2024-01-31

Innehåll

 • Kostnader
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Skattefria förmåner och friskvård
 • Förbjudna områden
 • Privata kostnader
 • Moms på bilar
 • Fakturafel
 • Moms vid EU-handel
 • Skattetillägg
 • Bokföringsbrott
 • Skattebrott
 • Kontrollbalansräkning

Delmoment

1. Introduktion till kursen Fel och fällor för företagare

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

2. Kostnader

I delmomentet tar Benny upp vilka kostnader som behövs för att generera intäkter i företaget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

3. Ej avdragsgilla kostnaderProva!

I delmomentet förklarar Benny vilka kostnader som inte är avdragsgilla.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

4. Skattefria förmåner och friskvård

I delmomentet går Benny igenom vad som gäller för skattefria förmåner och friskvård.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

5. Förbjudna områden

I delmomentet tar Benny upp förbjudna områden avseende lön och lån.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

6. Privata kostnader

I delmomentet poängterar Benny att privata kostnader inte är avdragsgilla.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

7. Moms på bilar

I delmomentet går Benny igenom vad som gäller för moms på bilar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

8. Fakturafel

I delmomentet förklarar Benny olika fel som kan förekomma på en faktura.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

9. Moms vid EU-handel

I delmomentet tar Benny upp vad som gäller avseende moms vid EU-handel.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

10. Skattetillägg

I delmomentet berör Benny skattetillägg.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

11. Bokföringsbrott

I delmomentet tar Benny upp bokföringsbrott.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

12. Skattebrott

I delmomentet tar Benny upp skattebrott.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

13. Kontrollbalansräkning

I delmomentet går Benny igenom vilka följder som kan bli aktuella när en kontrollbalansräkning inte har upprättats.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Fel och fällor för företagare och företagande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Fel och fällor för företagare och företagande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Fel och fällor för företagare och företagande 893 1 2265

Kontakt