Förbättringsplanering

Förbättringsplanering

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 34 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få kunskap om förbättringsplanering med vår online utbildning. Lär dig allt du behöver veta för att förbättra ditt företag med vår kurs.

I utbildningen Förbättringsplanering får du lära dig att arbeta strukturerat med styrningen av förbättringsarbete, säkerställa att fokus läggs på rätt områden och att insatserna kopplas till målen. Vidare får du ökad förståelse kring för- och nackdelarna med olika alternativ för problemlösningsansvar och hur du kan sätta ihop ett tvärfunktionellt förbättringsteam, värdefulla råd kring vad teamet behöver vara införstådda med och hur du får alla att arbeta mot gemensamma mål. I utbildningen finns även extramaterial i form av användbara mallar.

Ta gärna del av utbildningarna Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar och Effektivitet, förluster och mätetal för att lära dig om fler steg inom förbättringsarbete.

Relevanta nyckelord: Förbättringsarbete, Kvalitetsförbättring, Projektledning, Projektplanering, Lean, Six Sigma, Continuous Improvement

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Syfte med förbättringsplanering
 • Struktur och målsättning för förbättringsarbete
 • Skapa ett förbättringsflöde genom en styrgrupp
 • Upprätta en förbättringsplan
 • Vikten av samsyn och gemensamt ansvarstagande
 • Värdefulla tips kring prioriteringar
 • Användbara mallar
 • Hantera flaskhalsar i produktionen
 • Förluster i flöden
 • Alternativa vägar för problemlösningsansvar
 • Tvärfunktionella förbättringsteam
 • Vad behöver vi veta innan vi startar upp ett team?
 • Modellen PDCA

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förbättringsplanering

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

1. Syfte med förbättringsplanering

I delmomentet går Ronny igenom återkommande problem som behöver åtgärdas.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

2. Förbättringsstruktur

I delmomentet tar Ronny upp vikten av förbättringsplanering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

3. Förbättringsflöde med styrgrupp

I delmomentet berör Ronny hur du kan skapa ett förbättringsflöde i verksamheten.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

4. Förbättringsplan del 1Prova!

I delmomentet visar Ronny hur du kan upprätta en förbättringsplan.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

5. Förbättringsplan del 2

I delmomentet tar Ronny upp samsyn och gemensamt ansvar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

6. Prioritering del 1

I delmomentet delar Ronny med sig av tips kring prioriteringar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

7. Prioritering del 2

I delmomentet går Ronny igenom en användbar mall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

8. Flaskhalsfilosofin

I delmomentet förklarar Ronny flaskhalsfilosofin och sätt att hantera flaskhalsar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

9. Förluster i flöden

I delmomentet tar Ronny upp förluster i flöden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

10. Förluster i flöden - Analyzer

I delmomentet går Ronny igenom mallarna som finns i extramaterialet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

11. Problemlösningsansvar

I delmomentet ger Ronny alternativ till vem eller vilka som kan arbeta med problemlösning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

12. Tvärfunktionella förbättringsteam

I delmomentet tar Ronny upp fördelarna med tvärfunktionella förbättringsteam.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

13. Problem och målsättning vid start av team

I delmomentet reder Ronny ut vad som behöver vara klarlagt för att starta upp ett team.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

14. PDCA

I delmomentet går Ronny igenom modellen PDCA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förbättringsplanering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förbättringsplanering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förbättringsplanering 535 1 1830

Kontakt