Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft

Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg | 34 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på Förflyttningsteknik med vår online utbildning. Lär dig allt du behöver veta för att effektivt hantera personlyft. Börja din resa idag!

Utbildningen riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete möter personer som behöver hjälp med olika former av förflyttningar och använder personlyft. I utbildningen gås grunderna igenom för hur en lyftsele och personlyft ska användas samt olika sätt att sätta på och ta av en lyftsele i liggande och i sittande ställning, i säng eller i rullstol.

Utbildningen vänder sig både till dig som är ny i arbetet och dig som behöver repetition och fördjupad kunskap inom området. Under utbildningen varvas teori med praktiska moment och konkreta tips för vardagsarbetet. Gå gärna utbildningen med dina kollegor och öva tillsammans, då de praktiska övningarna är en mycket viktig del av inlärningen. Under kursmaterialet i dokumentet Summering finner du instruktioner för att kunna öva på de förflytningsmoment som tas upp.

Relevanta nyckelord: Personlyftar, Förflyttningsteknik, Arbetsmiljö, Ryggskador, Belastningsskador, Arbetsställningar, Fysisk hälsa, Förebyggande åtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Om lyftselar, personlyftar och byglar
  • Olika sätt att ta på och av sele i liggande ställning
  • Olika sätt att ta på och av sele i sittande ställning
  • Förflyttning med taklyft
  • Förflyttning med golvlyft

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyftProva!

Utbildarna Sofia Biderholt och Anna Skaring presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

1. Om lyftselar och personlyft

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du använder lyftsele och personlyft.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

2. Lyfthantering

I delmomentet går Sofia och Anna igenom lyfthantering.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

3. Ta på och av sele

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du tar på och av en sele.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

4. Ta på och av sele - Sittande i säng utan glidplattor

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du tar på och av en sele om personen sitter i en säng.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

5. Glidplattor - Liggande i säng

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du tar på och av en sele om personen ligger i sängen.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

6. Glidplattor - Sittande i säng

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du tar på och av en sele om personen sitter i sängen.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

7. Förflyttning med taklyft

I delmomentet visar Anna hur du genomför en förflyttning med personlyft.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

8. Ta på och av sele i rullstol

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du tar på och av sele om personen sitter i rullstol.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

9. Lyftsele i rullstol med glidplattor

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du använder lyftsele i rullstol med glidplattor.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. Under kursmaterial i dokumentet Summering finner du instruktioner för hur du ska öva praktiskt under och efter kursen. Det är mycket viktigt att träna på det som du har lärt dig för att kunna använda dig av kunskaperna i ditt arbete.

 

Via länken finner du Vårdhandboken https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/oversikt/

Kontakta den hjälpmedelscentral som finns i din region för information och riktlinjer samt din arbetsgivare kring de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft 880 1 1075

Kontakt