Förhandling i krissituationer

Förhandling i krissituationer

Arbetsmiljö och säkerhet | Familjeomsorg | Kommunikation | 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om förhandling i krissituationer med vår utbildning online. Få verktygen du behöver för att hantera krissituationer effektivt och få övertag. Börja din utbildning idag!

Förhandling i krissituationer är en utbildning som riktar sig till dig som i ditt yrke kan hamna i situationer där du behöver kunna förhandla med gärningsmän, aktivister, suicidala personer eller psykiskt sjuka människor som befaras bli våldsamma. Utbildningen förklarar vad det innebär att vara first responder, lyfter fram empatins avgörande roll i förhandlingen, ger råd kring vad du bör och inte bör göra samt hur du bör hantera hotfulla situationer där det kan finnas vapen inblandade. Vidare berör utbildningen vad det innebär att ingå i en förhandlingscell och hur arbetsfördelningen ser ut.

Relevanta nyckelord: Krisledning, Konflikthantering, Förhandlingspsykologi, Kriskommunikation, Kompromisslösning, Stresshantering, Beslutsfattande, Lösningsorienterat tänkande

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Exempel på krissituationer
  • Empatins roll i förhandlingen
  • Att vara first responder
  • Vad du bör göra i en förhandlingssituation
  • Vad du inte bör göra i en förhandlingssituation
  • Situationer med vapen och hot
  • Att ingå i en förhandlingscell
  • Teoretisk modell över förhandlingen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förhandling i krissituationerProva!

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

1. First responder

I delmomentet förklarar Erik vad det innebär att vara first responder och vad du bör tänka på i den situationen.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

2. Aktivt lyssnande

I delmomentet tar Erik upp aktivt lyssnande och empatiförmågans avgörande roll i förhandlingssituationer.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

3. Vad du bör göra i en förhandlingssituation

I delmomentet tar Erik upp exempel på vad du bör göra i en förhandlingssituation.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

4. Vad du inte bör göra i en förhandlingssituation

I delmomentet tar Erik upp exempel på vad du inte bör göra i en förhandlingssituation, särskilt om det finns vapen med i bilden.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

5. Förhandling i stora ärenden - Arbete i förhandlarcell

I delmomentet förklarar Erik hur arbetet ser ut i en förhandlingscell.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

6. Teoretisk modell

I delmomentet går Erik igenom en teoretisk modell över förhandlingen.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förhandling i krissituationer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förhandling i krissituationer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förhandling i krissituationer 488 1 2265

Kontakt