GDPR i praktiken

GDPR i praktiken

HR och personal | Juridik | 1 timme och 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Uppdatera dig med den senaste informationen om GDPR med vår praktiska utbildning online. Lär dig hur du kan skydda personuppgifter på ett effektivt sätt.

I maj 2018 trädde lagstiftningen om GDPR i kraft. I den här utbildningen får du lära dig om grunderna och att använda principerna i praktiken, för att säkerställa att din verksamhet uppfyller kraven. Efter genomförd utbildning har du fått med dig rekommendationer kring ett GDPR-säkert arbete i vardagen och råd kring e-posthantering, direktmarknadsföring och nyhetsbrev samt hur du kartlägger hanteringen av personuppgifter i ditt företag.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Relevanta nyckelord: Dataskydd, Personuppgiftslagen, Dataskyddsförordningen, Dataskyddspolicy, Dataskyddsombud, Riskanalys, Datahantering, Dokumentation

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

 • Grundläggande begrepp
 • Grunder och principer
 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Lagringsminimering
 • Uppgiftsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Ansvarsskyldighet
 • Samtycken
 • GDPR i säljprocessen
 • Direktmarknadsföring och nyhetsbrev
 • E-posthantering
 • Kartläggning av personuppgiftshantering
 • Att anpassa verksamheten
 • Att arbeta GDPR-säkert i vardagen
 • Personuppgiftsincidenter
 • Intern dataskyddspolicy och informationssäkerhet
 • Hemsida och integritetspolicy

Delmoment

0. Introduktion till kursen GDPR i praktiken

Utbildare Roger Elverskog presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

1. Kundlöfte och historia

I delmomentet berör Roger hur GDPR kan användas i kommunikationen med kunder. Han berör lagens historia och vilka grunder lagen vilar på.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

2. Våra rättigheter enligt GDPR

I delmomentet förklarar Roger vilka rättigheter vi medborgare har enligt GDPR och vad företag, organisationer och myndigheter har att förhålla sig till.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

3. Viktiga begrepp och definitioner

I delmomentet förklarar Roger viktiga begrepp och definitioner inom GDPR.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

4. Principer

I delmomentet berör Roger principerna varpå GDPR vilar.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

5. Laglig grund

I delmomentet tar Roger upp principen om laglighet, det vill säga på vilka rättsliga grunder vi kan behandla personuppgifter.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

6. Ändamålsbegränsning

I delmomentet förklarar Roger innebörden av principen ändamålsbegränsning.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

7. Lagringsminimering

I delmomentet berör Roger principen om lagringsminimering.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

8. Uppgiftsminimering

I delmomentet går Roger igenom principen uppgiftsminimering.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

9. Integritet och konfidentialitet

I delmomentet berör Roger principen om integritet och konfidentialitet.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

10. Personuppgiftsincident - Om olyckan är framme...Prova!

I delmomentet går Roger igenom åtgärder när personuppgifter har röjts för obehöriga.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

11. Ansvarsskyldighet

I delmomentet behandlar Roger principen om ansvarsskyldighet.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

12. Samtycke

I delmomentet behandlar Roger samtycken som är den vanligaste formen av laglig grund för att samla in personuppgifter.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

13. Säljprocessen

I delmomentet går Roger igenom vad som gäller för telemarketing, kunddatabaser, direktmarknadsföring och nyhetsbrev.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

14. E-post

I delmomentet tar Roger upp vad du behöver tänka på vid användande av e-post.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

15. Din kartläggning

I delmomentet delar Roger med sig av rekommendationer kring hur du kan kartlägga din behandling av personuppgifter. Under kursmaterial finner du utbildarens Excelfil.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

16. Avtal med personuppgiftsbiträden

I delmomentet går Roger igenom avtal med personuppgiftsbiträden.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

17. Intern dataskyddspolicy

I delmomentet berör Roger informationssäkerhet.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

18. För din hemsida

I delmomentet tar Roger upp vad du behöver tänka på om du har en hemsida.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

19. GDPR, hur har det gått?

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Roger Elverskog
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen GDPR i praktiken och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen GDPR i praktiken måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
GDPR i praktiken 999 1 2370

Kontakt