Grundläggande fallskyddsteori

Grundläggande fallskyddsteori

Arbetsmiljö och säkerhet | 1 timme och 5 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om grundläggande fallskyddsteori från experter genom en bekväm online utbildning. Förbättra din kunskap och säkerhet idag!

Detta är en grundläggande utbildning i fallskydd. Utbildningen går igenom de teoretiska delarna av hur du som arbetare inom bygg- och industrimiljö arbetar säkert på hög höjd.

Utbildningen är enbart teoretisk och främst riktad till arbetsledare. För att erhålla tillräcklig kunskap att tillämpa på arbetsplats behövs en praktisk del av utbildningen. Kontakta Svensk Höjdsäkerhet för att boka den praktiska delen om den inte redan bokats av din arbetsgivare.

Relevanta nyckelord:Arbetsmiljö, Fallskydd, Skyddsutrustning, Riskbedömning, Arbetsplatsolyckor, Arbetsställningar, Arbetsmiljölagar, Säkerhetsinstruktioner

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • Lagar och regelverk
  • Risker och åtgärder
  • Personlig skyddsutrustning
  • Ankarpunkter
  • Stegar och skyddsräcken
  • När olyckan är framme
  • Nedtagning av nödställd

Delmoment

0. Introduktion till kursen Grundläggande fallskyddsteori

Utbildare Marcus Björn presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

1. Arbetsmiljölagen

I delmomentet tar Marcus upp Arbetsmiljölagen, som du finner under extramaterial.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

2. Lagar och regler

I delmomentet berättar Marcus vilka lagar och regler som måste följas på arbetsplatsen. Under extramaterialet finner du AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

3. Risker och åtgärder del 1

I delmomentet går Marcus igenom risker och åtgärder. Under extramaterialet finner du Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

4. Risker och åtgärder del 2

I delmomentet fortsätter Marcus att gå igenom risker och åtgärder. Under extramaterialet finner du AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

5. Risker och åtgärder del 3

I delmomentet tar Marcus upp ytterligare risker och åtgärder.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

6. PPE - Personlig skyddsutrustning

I delmomentet förklarar Marcus vad som gäller kring personlig skyddsutrustning. Under extramaterialet finner du AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

7. AnkarpunkterProva!

I delmomentet förklarar Marcus vad du behöver tänka på angående ankarpunkterna. Under extramaterialet finner du AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

8. Stegar och skyddsräcken

I delmomentet tar Marcus upp stegar och skyddsräcken. Under extramaterialet finner du AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

9. När olyckan är framme

I delmomentet går Marcus igenom vad du ska tänka på avseende olyckor. Under extramaterialet finner du AFS 2013:4 Ställningar.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

10. Självevakuering och nedtagning av nödställd

I delmomentet berör Marcus självevakuering och nedtagning av nödställd. Under extramaterialet finner du relevanta EN-normer.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

11. Slutprov

I det avslutande delmomentet får du genomföra ett slutprov.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grundläggande fallskyddsteori och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grundläggande fallskyddsteori måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grundläggande fallskyddsteori 672 1 1725

Kontakt