Grupper i Outlook - M365

Grupper i Outlook - M365

Data och IT | 15 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en proffs på Grupper i Outlook med vår M365-utbildning online. Lär dig effektiva sätt att hantera dina grupper och uppnå mer effektivitet. Börja redan idag!

I M365 är det enkelt att starta en grupp från Outlook. Gruppen får på det viset en delad Outlook-inkorg, delad kalender och ett delat dokumentbibliotek för att samarbeta med filer. Medlemmarna i gruppen får automatiskt nödvändiga behörigheter som gör det smidigt att kommunicera, använda verktyg och samarbeta.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord:M365, Outlook, Teamarbete, Gruppkalender, Möteshantering, Delning av dokument, Gruppinbox, Uppgiftshantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Skapa nya grupper
  • Kommunicera med varandra
  • Koppla webbplats, Microsoft Teams och Microsoft Planner till gruppen
  • Skapa dokument och ladda upp filer
  • Lägg till och ta bort medlemmar
  • Gruppkalendern
  • Överblick, inställningar och kopplingar
  • Grupper i mobilen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Grupper i Outlook - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

1. Skapa en ny grupp

I delmomentet visar Peter hur du skapar en ny grupp i Outlook.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

2. Kommunicera med gruppen via e-post

I delmomentet visar Peter hur du kan kommunicera med gruppen via e-post.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

3. Webbplats, Microsoft Teams och Microsoft Planner kan kopplas till gruppen

I delmomentet visar Peter hur du kopplar webbplats, Microsoft Teams och Microsoft Planner till gruppen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

4. Skapa dokument och ladda upp filer

I delmomentet visar Peter hur du skapar dokument och laddar upp filer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

5. Gruppkalendern

I delmomentet visar Peter hur gruppkalendern fungerar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

6. Överblick, inställningar och kopplingarProva!

I delmomentet går Peter igenom överblick, inställningar och kopplingar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

7. Grupper i mobilen

I delmomentet visar Peter hur du använder grupper i mobilen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grupper i Outlook - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grupper i Outlook - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grupper i Outlook - M365 802 1 1075

Kontakt