Hot och våld - Grundkurs

Hot och våld - Grundkurs

Arbetsmiljö och säkerhet | Familjeomsorg | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 1 timme och 4 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att förebygga hot och våld med vår online utbildning i hot och våld prevention. Få en certifiering och bli mer förberedd i händelse av nödsituationer. Börja din utbildning nu!

Genom utbildningen Hot och våld - Grundkurs får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.

Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen och vid hembesök och riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, men passar även andra som i sitt arbete kan riskera att utsättas för hotelser och våld.

Relevanta nyckelord:Konflikthantering, Krisberedskap, Säkerhet, Arbetsmiljö, Förebyggande åtgärder, Kriskommunikation, Lagstiftning, Samverkan med myndigheter

Publicerad: 2017-04-29

Innehåll

 • Vad är hot och våld?
 • Definitioner enligt Brottsbalken
 • Mörkertal i anmälningar
 • Att förebygga hot och våld
 • Mental förberedelse och kunskap i ämnet
 • Ansvarsfördelning
 • Bemötande av hotfulla och våldsamma personer
 • Stressreaktioner och krishantering
 • Riskanalys och aspekter som kan medföra förhöjda risker för att bli utsatt
 • Nödvärn
 • Besökare på arbetsplatsen
 • Att göra hembesök

Delmoment

0. Introduktion till kursen Hot och våld - Grundkurs

Utbildare Thomas Delin presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

1. Förhöjda risker för att drabbas av hot och våld

I delmomentet går Thomas igenom aspekter som kan medföra förhöjda risker för att drabbas av hot och våld.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

2. Vem har ansvaret?

I delmomentet tar Thomas upp vem som har ansvar före, under och efter en hotfull eller våldsam situation.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

3. Rutiner och handlingsplan

I delmomentet tar Thomas upp vikten av rutiner och handlingsplan.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

4. Brotten

I delmomentet förklarar Thomas hur olika brott definieras enligt Brottsbalken.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

5. NödvärnslagenProva!

I delmomentet förklarar Thomas vad nödvärnsrätten innebär.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

6. Mental förberedelse

I delmomentet tar Thomas upp inställning till och mental förberedelse inför hotfulla och våldsamma situationer.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

7. Allmänna råd

I delmomentet delar Thomas med sig av allmänna råd avseende hot och våld.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

8. Besök på arbetsplatsen

I delmomentet tar Thomas upp hur du förbereder dig mentalt inför att ta emot besökare på arbetsplatsen.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

9. Hembesök

I delmomentet går Thomas igenom vad du bör tänka på när du ska göra ett hembesök hos en brukare.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

10. Bemötande av hotfull eller stressfull person

I delmomentet förklarar Thomas hur du bör bemöta en person som är hotfull eller stressfull.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

11. Stressreaktioner och krishantering

I delmomentet förklarar Thomas vanligt förekommande stress- och krisreaktioner samt ger råd kring hur krishanteringen kan gå till.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Thomas Delin
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hot och våld - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hot och våld - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hot och våld - Grundkurs 504 1 1505

Kontakt