Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 4 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på Diskrimineringslagen och få en arbetsplats fri från diskriminering med vår online utbildning. Börja redan idag!

Utbildningen vänder sig till anställda och chefer inom privat näringsliv och offentliga organisationer som önskar få bättre förståelse för vad jämställdhet, jämlikhet, diskriminering och likabehandling innebär. Genom utbildningen får du lära dig en struktur för att få syn på ojämställdhet och ojämlikhet, att förstå varför det uppstår diskriminering och hur du kan motverka det genom ett normkritiskt synsätt samt genom att vidta aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter enligt Diskrimineringslagen.

Utbildningen går igenom vad som ska göras, när det ska dokumenteras och följas upp samt vilka områden som ska omfattas.

Relevanta nyckelord:Diskrimineringslagen, Arbetsmiljö, Policy, Jämlikhet, Mångfald, Inkludering, Kompetensutveckling, Öppenhet

Upptaderad/Granskad: 2021

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Genussystemet
  • Diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna
  • Likabehandling och normkritik
  • Aktiva åtgärder på arbetsplatsen
  • Övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Utbildare Carin Hertnäs presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

1. Grundläggande begrepp

I delmomentet går Carin igenom grundläggande begrepp.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

2. Norm - för att få syn på ojämlikhet

I delmomentet synliggör Carin hur normer exkluderar människor.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

3. Varför blir det diskriminering?Prova!

I delmomentet delar Carin med sig av övningar avseende diskriminering.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

4. Likabehandling och normkritik - för att motverka diskriminering

I delmomentet delar Carin med sig av exempel på hur du kan motverka diskriminering genom ett normkritiskt synsätt.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

5. Främja likabehandling på arbetsplatsen - del 1

I delmomentet går Carin igenom diskrimineringslagen.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

6. Främja likabehandling på arbetsplatsen - del 2

I delmomentet förklarar Carin närmare vad aktiva åtgärder innebär.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

7. Främja likabehandling på arbetsplatsen - del 3

I delmomentet ger Carin exempel på hur människor har olika villkor i arbetslivet utifrån diskrimineringsgrunderna.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

8. Förbud att diskriminera

I delmomentet går Carin igenom skillnaderna mellan direkt och indirekt diskriminering, definitionen av trakasserier och sexuella trakasserier samt diskrimineringsförbudet.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser 609 1 2910

Kontakt