Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden

Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad | 3 timmar och 21 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Ta kontroll över din karriär och bli aktiv på arbetsmarknaden med hjälp av vår online utbildning. Lär dig allt du behöver veta här!

Aktiv på arbetsmarknaden är den tredje delen av karriärresan och riktar sig till dig som vill nå nästa steg i karriären och komma ut på arbetsmarknaden.

Utbildningen består av verktyg kopplade till strukturerat arbetssökande, att aktivt sälja in sig på arbetsmarknaden samt att lyckas på arbetsintervjun. Verktygen skapar förutsättningar för att träffa arbetsgivare och på ett sätt som passar dig nå ut med ditt personliga varumärke.

Relevanta nyckelord:Karriär, Karriärplanering, Personlig utveckling, Arbetsmarknaden, Nätverkande, Självförsäljning, LinkedIn, Arbetsprover

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Den dolda arbetsmarknaden
  • Rekryteringsprocessen
  • Bemanningsbranschen
  • Ditt personliga varumärke och marknadsföring
  • Att prospektera som arbetssökande
  • Att kontakta arbetsgivare
  • Ditt nätverk
  • Lyckas på anställningsintervjun
  • Rusta för olika intervjuformer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Karriärresan del 3

Utbildarna Jenny Hultman och Arvid Weiss presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

1. Introduktion till Den dolda arbetsmarknaden

I delmomentet introducerar Arvid området om den dolda arbetsmarknaden och förklarar skillnaderna mellan synliga och dolda jobb.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

2. Hur hittar du synliga jobb?

I delmomentet förklarar Arvid hur du finner de synliga jobben.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

3. Hur hittar du dolda jobb?

I delmomentet förklarar Arvid hur du finner de dolda jobben.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

4. Reflektionsövning

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

5. Varför är den dolda arbetsmarknaden så stor?

I delmomentet förklarar Arvid varför så många jobb är dolda.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

6. Dolda arbetsmarknaden - Fördelar och utmaningar för dig

I delmomentet tar Arvid upp fördelar och utmaningar med den dolda arbetsmarknaden.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

7. Sammanfattning av området om den dolda arbetsmarknaden och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om den dolda arbetsmarknaden. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

8. Introduktion till Rekryteringsprocessen

I delmomentet introducerar Arvid området om rekryteringsprocessen.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

9. Rekryteringstrappan

I delmomentet går Arvid igenom stegen i rekryteringstrappan.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

10. Håll koll och få värde från alla dina processer

I delmomentet förklarar Arvid hur du får värde från dina rekryteringsprocesser.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

11. Sammanfattning av rekrytering och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om rekrytering. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

12. Vad är ett bemannings- och rekryteringsföretag?

I delmomentet förklarar Arvid vad ett bemannings- respektive ett rekryteringsföretag är.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

13. En väg in till företag

I delmomentet ger Arvid tips på hur du kan ta dig in på ett företag.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

14. Fördelar med att använda bemanningsföretag

I delmomentet lyfter Arvid fram fördelarna med att använda sig av ett bemanningsföretag.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

15. Reflektionsövning Bemanning

I delmomentet får du genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

16. Sammanfattning av området om rekryterings- och bemanningsföretag

I delmomentet sammanfattar Arvid området om rekryterings- och bemanningsföretag.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

17. Introduktion till Ditt personliga varumärke

I delmomentet introducerar Jenny området om ditt personliga varumärke. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

18. Vad är ett personligt varumärke?Prova!

I delmomentet förklarar Jenny vad ett personligt varumärke är.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

19. I vilka lägen får du möjlighet att uppvisa ditt personliga varumärke?

I delmomentet ger Jenny exempel på situationer där ditt personliga varumärke blir synligt för andra.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

20. Hur gör du ett bra intryck?

I delmomentet går Jenny in på frågan om att göra bra intryck.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

21. Presentationsmetoden CAR

I delmomentet går Jenny igenom presentationsmetoden CAR och hur du kan använda dig av den. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

22. Konflikter i varumärket

I delmomentet berör Jenny konflikter i varumärket.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

23. Hur vill du att just ditt varumärke ska uppfattas?

I delmomentet ställer Jenny frågan hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas av andra.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

24. Sammanfattning av varumärkesområdet

I delmomentet sammanfattar Jenny området om varumärken.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

25. Introduktion till Att prospektera som arbetssökande

I delmomentet introducerar Jenny området om prospekt. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

26. Triggerhändelser

I delmomentet tar Jenny upp triggerhändelser.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

27. Hitta en balans i prioritering av tiden

I delmomentet berör Jenny hur du finner balans i dina prioriteringar.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

28. Ta sig från prospekt till möte

I delmomentet tar Jenny upp hur du kan ta dig från ett prospekt till ett möte.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

29. Sammanfattning av prospektområdet och övning

I delmomentet sammanfattar Jenny området om prospekt. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

30. Introduktion till Att kontakta arbetsgivare

I delmomentet introducerar Jenny området om att kontakta arbetsgivare.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

31. Metoder för planerade kontakter

I delmomentet går Jenny igenom metoder som du kan använda för att planera dina kontakter med arbetsgivare.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

32. Telefonkontakt

I delmomentet går Jenny igenom vad du bör tänka på vid telefonkontakt.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

33. Det personliga mötet

I delmomentet går Jenny igenom vad du bör tänka på vid det personliga mötet.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

34. Kombinera olika kontaktmetoder och att bemöta ett nej

I delmomentet går Jenny igenom vad du bör tänka på när du kombinerar olika kontaktmetoder samt hur du bör hantera att få ett nej. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

35. Din personliga presentation

I delmomentet ger Jenny tips kring din personliga presentation. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

36. En proaktiv strategi

I delmomentet går Jenny igenom en proaktiv strategi. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

37. Hitta ditt sätt och sammanfattning av kontakter med arbetsgivare

I delmomentet sammanfattar Jenny området om kontakter med arbetsgivare.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

38. Introduktion till Ditt nätverk

I delmomentet introducerar Jenny området om ditt nätverk.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

39. Varför rekryterar företag via nätverk?

I delmomentet förklarar Jenny vikten av att ha ett nätverk.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

40. Hur ser vårt nätverk ut?

I delmomentet får du chansen att reflektera över vilket nätverk du har tillgång till.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

41. Kartlägga ditt nätverk

I delmomentet får du kartlägga ditt nätverk genom en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

42. Hur kan du utöka ditt nätverk?

I delmomentet tar Jenny upp hur du kan utöka ditt nätverk. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

43. Olika sociala medier

I delmomentet går Jenny igenom olika sociala medier som du kan nätverka genom.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

44. Att nätverka aktivt

I delmomentet ger Jenny råd kring aktivt nätverkande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

45. Sammanfattning av nätverkande

I delmomentet sammanfattar Jenny området om nätverkande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

46. Introduktion till Att lyckas på anställningsintervjun

I delmomentet introducerar Arvid området om anställningsintervjun.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

47. Innan intervjun

I delmomentet ger Arvid tips kring vad du bör tänka på inför intervjun.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

48. Under intervjun

I delmomentet ger Arvid tips kring vad du bör tänka på under intervjun.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

49. Efter intervjun

I delmomentet ger Arvid tips kring vad du bör tänka på efter intervjun.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

50. Fallgropar

I delmomentet tar Arvid upp exempel på fallgropar.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

51. Sammanfattning av arbetsintervjuområdet och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om arbetsintervjun. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

52. Introduktion till Att rusta för olika intervjuformer

I delmomentet introducerar Arvid området om olika intervjuformer.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

53. Digital intervju

I delmomentet förklarar Arvid hur en digital intervju kan gå till.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

54. Den kompetensbaserade intervjun

I delmomentet förklarar Arvid hur en kompetensbaserad intervju kan gå till.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

55. Råd inför din kompetensbaserade intervju

I delmomentet delar Arvid med sig av råd inför den kompetensbaserade intervjun.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

56. Sammanfattning av intervjuformer och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om intervjuformer samt kursen som helhet. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden 986 1 2585

Kontakt