Krisstöd inom arbetsmiljö

Krisstöd inom arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet | Kommunikation | 1 timme och 1 minut

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få kunskap och stöd när du behöver det mest. Lär dig om de bästa metoderna för krisstöd inom arbetsmiljö med vår online utbildning.

I den här utbildningen får du lära dig att ge krisstöd till drabbade individer. Utbildningen berör olika typer av krissituationer och krisreaktioner, hur det svenska krishanteringssystemet fungerar och vad du kan göra för att hjälpa dig själv och andra under eller efter en kris.

I utbildningen ingår reflektionsuppgifter och övningar som du kan genomföra individuellt eller i grupp för att höja krisberedskapen.

Publicerad: 2019-01-22

Innehåll

  • Vad är krisstöd?
  • Olika typer av krissituationer
  • Olika typer av krisreaktioner
  • Det svenska krishanteringssystemet
  • Att ge första hjälpen och krisstöd
  • Stödtrappan
  • 4 H-regeln
  • Avlastningssamtal

Delmoment

0. Introduktion till kursen Krisstöd inom arbetsmiljö

Utbildare Malin Burman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF med reflektionsuppgifter.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

1. Vad är krisstöd?Prova!

I delmomentet förklarar Malin vad krisstöd innebär.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

2. Olika typer av krissituationer

I delmomentet tar Malin upp olika exempel på krissituationer.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

3. Det svenska krishanteringssystemet

I delmomentet förklarar Malin hur det svenska krishanteringssystemet fungerar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

4. AFS 1999:7 - Om första hjälpen och krisstöd

I delmomentet går Malin in på arbetsmiljöföreskriften om första hjälpen och krisstöd.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

5. Krisstöd

I delmomentet förklarar Malin hur vi bör ge krisstöd.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

6. Stödtrappan

I delmomentet tar Malin upp stödtrappan.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

7. 4 H-regeln

I delmomentet berättar Malin om 4 H-regeln.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

8. Avlastningssamtal

I delmomentet visar Malin hur du kan genomföra avlastningssamtal.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Krisstöd inom arbetsmiljö och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Krisstöd inom arbetsmiljö måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Krisstöd inom arbetsmiljö 657 1 1830

Kontakt