Lagerstyrning - Grundkurs

Lagerstyrning - Grundkurs

Ekonomi | Produktion och logistik | 1 timme och 3 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina lagerhanteringsfärdigheter med vår online grundkurs i lagerstyrning. Få en solid grund att stå på och bli mer effektiv i ditt arbete. Börja redan idag.

I utbildningen får du lära dig grunderna inom lagerstyrning. Utbildningen behandlar lagerfunktioner, lagerstyrningssystem, artikelklassificering, effektivitetsmått, nyckeltal, nyttovärden, leveransförmåga, omsättningshastighet, m.m.

Fortsätt gärna med utbildningen Lagerstyrning - Fördjupningskurs.

Relevanta nyckelord:Logistik, Lagerhantering, Materialplanering, Orderhantering, Inventering, Lagereffektivisering, Leveranssäkerhet, Lagerteknik

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Syfte med lager
 • Olika typer av lager
 • Lager och nyttovärde
 • Nyttiga och onyttiga delar av lagret
 • Differentierad lagerstyrning
 • Effektivitetsmått för lagerstyrning
 • Lageromsättningshastighet och lagrets liggtid
 • Leveransförmåga
 • Mått på erhållen service
 • Beställningspunktssystem och täcktidsplanering
 • Materialbehovsplanering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lagerstyrning - Grundkurs

Utbildare Roger Stokkedal presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

1. Varför skapar vi lager?

I delmomentet förklarar Roger varför vi skapar lager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

2. Olika typer av lager

I delmomentet går Roger igenom olika typer av lager.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

3. Lager och nyttovärde

I delmomentet tar Roger upp lager och nyttovärde.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

4. Lager och nyttovärde - Svar på frågor

I delmomentet besvarar Roger frågeställningarna om lager och nyttovärde.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

5. Nyttiga och onyttiga delar av lagret

I delmomentet förklarar Roger vad som utgör nyttiga och onyttiga delar av lagret.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

6. Differentierad lagerstyrning

I delmomentet berör Roger differentierad lagerstyrning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

7. Effektivitetsmått för lagerstyrning

I delmomentet tar Roger upp effektivitetsmått för lagerstyrning.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

8. Lageromsättningshastighet och lagrets liggtid

I delmomentet tar Roger upp lageromsättningshastighet.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

9. LeveransförmågaProva!

I delmomentet går Roger igenom leveransförmåga.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

10. Leveransförmåga - Svar på fråga

I delmomentet besvarar Roger frågeställningen om leveransförmåga.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

11. Mått på erhållen service

I delmomentet tar Roger upp mått på erhållen service.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

12. Introduktion till olika lagersystem

I delmomentet går Roger igenom olika lagersystem.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

13. Beställningspunktssystem och täcktidsplanering

I delmomentet tar Roger upp beställningspunktssystem och täcktidsplanering.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

14. Materialbehovsplanering

I delmomentet går Roger igenom materialbehovsplanering.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

15. Materialbehovsplanering - Exempel

I delmomentet ger Roger ett exempel på materialbehovsplanering.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Roger Stokkedal
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 3 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lagerstyrning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lagerstyrning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lagerstyrning - Grundkurs 749 1 3020

Kontakt