Läkemedelshantering - Grundutbildning

Läkemedelshantering - Grundutbildning

Vård och omsorg | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på läkemedelshantering med vår online grundutbildning för säkrare hantering av läkemedel.

Den här utbildningen lämpar sig för dig som behöver information om grundläggande läkemedelshantering, exempelvis inför din första delegering eller som ett stöd för dig som ska ge delegering till andra. Utbildningen ger en bra grund kring läkemedelshantering, vilket ansvar en delegering innebär och konkreta tips på saker att tänka på i den praktiska vårdvardagen för att säkerställa en så god effekt som möjligt av en läkemedelsordination.

Relevanta nyckelord:Läkemedelssubstanser, Dosering, Administrering, Biverkningar, Förvaring, Läkemedelsgenomgång, Läkemedelslistor, Patientens läkemedel

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Definition av läkemedel
  • FASS
  • Ansvarsfördelning
  • Administrering av läkemedel
  • Subkutana injektioner
  • Att bedöma allmäntillstånd och läkemedelseffekter
  • Förvaring, hållbarhet och kassering av läkemedel
  • Att ge läkemedel
  • Narkotikaklassade läkemedel
  • Avvikelser och rapportering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Läkemedelshantering - Grundutbildning

Utbildare Anneli Lööf presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

1. Vad är ett läkemedel?

I delmomentet förklarar Anneli vad som definierar ett läkemedel.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. FASS

I delmomentet går Anneli igenom vad FASS har till uppdrag att göra.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. Vem bär ansvar för vad?

I delmomentet går Anneli igenom ansvarsfördelning.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. Olika administreringssättProva!

I delmomentet tar Anneli upp olika sätt som läkemedel kan administreras på.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. Subkutan injektion/insulin

I delmomentet berör Anneli vad som är viktigt att veta om subkutana injektioner.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. Att bedöma allmäntillstånd och läkemedelseffekter

I delmomentet förklarar Anneli hur du bedömer allmäntillstånd och eventuella läkemedelseffekter.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. Förvaring, hållbarhet och kassering av läkemedel

I delmomentet tar Anneli upp vad du behöver tänka på vid förvaring och kassering av läkemedel.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. Att ge läkemedel

I delmomentet berör Anneli läkemedelslistan och signeringslistan.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

9. Narkotikaklassade läkemedel

I delmomentet tar Anneli upp beroendeframkallande läkemedel.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

10. Avvikelser

I delmomentet går Anneli igenom avvikelser.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Läkemedelshantering - Grundutbildning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Läkemedelshantering - Grundutbildning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Läkemedelshantering - Grundutbildning 1065 1 1505

Kontakt