Läkemedelshantering inför förnyad delegering

Läkemedelshantering inför förnyad delegering

Vård och omsorg | 34 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för läkemedelshantering med vår online utbildning.

Den här utbildningen lämpar sig för dig som behöver förnya din delegering. Utbildningen ger dig bra repetition och konkreta påminnelser om den dagliga uppgiften att hantera läkemedel och att koppla det till den specifika individen.

Relevanta nyckelord:Läkemedelsordination, Läkemedelslista, Patientens läkemedel, Delegering, Lagar och regler, Dosering, Administrering, Biverkningar

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Ansvar och rutiner kring förnyad delegering
  • Påminnelser inför din förnyade delegering
  • Vanligt förekommande läkemedel
  • Olika läkemedelsformer
  • FASS
  • Avvikelser
  • Utvärdering av läkemedelsbehandling

Delmoment

0. Introduktion till kursen Läkemedelshantering inför förnyad delegering

Utbildare Anneli Lööf presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

1. Viktiga kom ihåg

I delmomentet tar Anneli upp några aspekter som är viktiga att komma ihåg vid läkemedelshantering.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

2. Vanliga läkemedelProva!

I delmomentet går Anneli igenom vanligt förekommande läkemedel.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

3. Olika läkemedelsformer

I delmomentet går Anneli igenom olika läkemedelsformer och hur de ska intas.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

4. FASS

I delmomentet förklarar Anneli vad FASS innebär.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

5. Avvikelser

I delmomentet berör Anneli avvikelser vid delegering.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

6. Frågor att ställa sig

I delmomentet tar Anneli upp frågor som kan vara viktiga att ställa vid läkemedelshantering.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 34 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Läkemedelshantering inför förnyad delegering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Läkemedelshantering inför förnyad delegering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Läkemedelshantering inför förnyad delegering 1066 1 1505

Kontakt