Ledarskap - Fördjupningskurs

Ledarskap - Fördjupningskurs

Ledarskap | 1 timme och 53 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de mest avancerade teknikerna och strategierna för ledarskap i vår fördjupningskurs online. Förbättra dina ledarskapsfärdigheter idag.

Utbildningen vänder sig till chefer som vill fortsätta utveckla sitt ledarskap. Genom att låta mångfald berika verksamheten, lära sig att hantera stress, finna motivation och drivkrafter, fördjupa förståelsen kring kommunikation samt göra medarbetarna delaktiga i utvecklingen kan du skapa ett ledarskap som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Det här är en fördjupningskurs till Ledarskap - Grundkurs.

Relevanta nyckelord:Coaching, Strategiskt ledarskap, Organisationskultur, Teamutveckling, Konflikthantering, Kommunikation, Arbetsmiljö, Målstyrning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Öka förståelsen mellan dina medarbetare
  • Mångfald i verksamheten
  • Positiva aspekter av generationsskillnader
  • Drivkrafter och motivation för ledare
  • Utveckling av ledare, medarbetare och verksamhet
  • Stresshantering
  • Kommunikationsplan och kommunikativa hinder att övervinna
  • Att bygga upp ett hållbart ledarskap

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ledarskap - Fördjupningskurs

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

1. Block 1 Mångfald i ledarskap del 1

I delmomentet förklarar Anders vad mångfald innebär och vilka fördelar det har för din verksamhet att arbeta med mångfald.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

2. Block 1 Mångfald i ledarskap del 2

I delmomentet delar Anders med sig av en enkel metod för rättvisare rekryteringsprocesser och förklarar hur spelet Bafa Bafa kan tillämpas för att öka förståelsen mellan olika grupper.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

3. Block 1 Mångfald i ledarskap del 3

I delmomentet belyser Anders hur spelet Quinna kan tillämpas för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund, livssituation och villkor.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

4. Block 2 Generationer del 1

I delmomentet lyfter Anders fram fördelarna med att blanda människor från olika generationer i verksamheten.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

5. Block 2 Generationer del 2

I delmomentet berör Anders vilka förutsättningar som olika generationer har haft.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

6. Block 2 Generationer del 3Prova!

I delmomentet berör Anders skillnaden mellan 60- och 80-talister.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

7. Block 3 Din egen motivation och stresshantering del 1

I delmomentet berör Anders motivation och självinsikt.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

8. Block 3 Din egen motivation och stresshantering del 2

I delmomentet tar Anders upp feedback och motivationsfaktorer.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

9. Block 3 Din egen motivation och stresshantering del 3

I delmomentet fokuserar Anders på stresshantering.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

10. Block 4 Din egen kommunikationsplan del 1

I delmomentet talar Anders om olika hinder för kommunikationen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

11. Block 4 Din egen kommunikationsplan del 2

I delmomentet beskriver Anders hur du kan skapa kommunikationsplaner.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

12. Block 5 Förändringsledning och att utveckla det som du redan har

I delmomentet går Anders in på att skapa förutsättningar för att både chef och medarbetare ska kunna bidra till att utveckla verksamheten.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

13. Block 6 Hållbart ledarskap del 1

I delmomentet förklarar Anders vad hållbart ledarskap innebär och hur du kan arbeta med det.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

14. Block 6 Hållbart ledarskap del 2

I delmomentet tar Anders upp exempel på hur du kan få medarbetarna att må bra över tid.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

15. Block 7 Anders bästa tips och summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av sina bästa tips.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarskap - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarskap - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarskap - Fördjupningskurs 222 1 2805

Kontakt