Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i samband med Lex Sarah. Bli en expert på patienters och personalens skydd med vår onlinekurs i Lex Sarah.

Verksamhetschefer och enhetschefer är skyldiga att informera medarbetare om skyldigheten att rapportera avvikelser, missförhållanden och risker för missförhållanden. Alla som omfattas av lagen ska vid en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande få informationen.

Informationen bör ges minst en gång per år. Utbildningen är framtagen för att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Efter genomgången kurs och avklarat kunskapstest får du som deltagare ett diplom på att du känner till lex Sarah och dess innehåll.

Relevanta nyckelord:Vårdkvalitet, Brukarinflytande, Patientsäkerhet, Tillsyn, Anmälningsskyldighet, Handlingsplan, Ledningssystem, Kvalitetsindikatorer

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Begreppet lex Sarah
  • Bakgrund till lex Sarah
  • Uppdateringar och nyheter
  • Socialstyrelsens råd
  • Tillämpning i praktiken
  • Chefens perspektiv på lex Sarah

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lex Sarah

Utbildare Jessica Ekman presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

1. Varför och för vem?Prova!

I delmomentet förklarar Jessica vad lex Sarah innebär och vilka som omfattas av det.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Ansvarsfördelning

I delmomentet går Jessica igenom vilket ansvar som åligger verksamheter och dess anställda.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Intervju med Sarah Wägnert

Kunskapsbokens VD Emanuel Nyberg intervjuar undersköterskan Sarah Wägnert om bakgrunden till lex Sarah.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Missförhållanden

I delmomentet tar Jessica upp exempel på missförhållanden.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Rapportering

I delmomentet ger Jessica förslag på vad en lex Sarah-rapport kan innehålla. Under kursmaterial finner du en mall för detta.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

6. Utredning

I delmomentet förklarar Jessica hur en lex Sarah-utredning går till.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

7. IVO

I delmomentet berör Jessica hur du anmäler allvarliga missförhållanden till IVO.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Jessica kursen.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 321 1 1505

Kontakt