Licensiering som affärsmöjlighet

Licensiering som affärsmöjlighet

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan tjäna pengar genom att licensiera dina produkter och tjänster. Upptäck hemligheterna bakom en framgångsrik licensieringsstrategi med vår utbildning online.

Licensiering som affärsmöjlighet är en utbildning som är unik i sitt slag i Sverige. Genom utbildarens gedigna erfarenhet får du möjlighet att lära dig hur hela licensieringsprocessen går till från det att du kommer på en idé tills den är en utvecklad, framgångsrik produkt på marknaden.

Utbildningen går igenom förhandling och utformning av avtal, att välja en nationell eller internationell arena att verka på samt alla tänkbara aspekter kring licensieringen såsom upprätthållande av patent, beivrande av patentintrång, äganderätt till patentutveckling och vikten av att anlita ekonomisk och juridisk expertis.

Utbildningen vänder sig till forskare, uppfinnare, innovatörer, personer med affärsidéer, m.fl., som är intresserade av licensiering som ett alternativ till att bilda företag för att exploatera produktidén. Utbildningen lämpar sig även för företagare och anställda i företag intresserade av att som licenstagare licensiera in nya produktidéer eller för att som licensgivare licensiera ut sina egna produkter till marknader utanför den egna hemmamarknaden.

I utbildningen ingår extramaterial med råd, rekommendationer och begreppsförklaringar. Du rekommenderas att parallellt med delmomenten ta del av extramaterialet.

Publicerad: 2017-04-30
Uppdaterad/granskad 2022-10-31

Innehåll

  • Vad innebär licensiering?
  • Licensieringens fördelar för licenstagare och licensgivare
  • Framgångsrika licensieringsprojekt
  • Förberedelser inför licensieringsprocessen
  • Att genomföra licensieringsprocessen
  • Förhandling och avtalsvillkor
  • Ekonomisk ersättning
  • Att tänka på avseende nationell och internationell licensiering
  • Upprätthållande, beivrande och ägande av patent och patentutveckling
  • Vad händer om licenstagaren går i konkurs?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Licensiering som affärsmöjlighet

Utbildare Vilhelm Welin presenterar kursens innehåll och upplägg och berättar om innovationer som han har varit med om att utveckla. I extramaterialet finner du utbildarens presentationer.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

1. Några framgångsrika licensprojekt

I delmomentet lyfter Vilhelm fram några framgångsrika licensprojekt och förklarar hur de lyckades. I extramaterialet finner du information och lärdomar om licensprojekt.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

2. Vad innebär licensiering?Prova!

I delmomentet förklarar Vilhelm vad licensiering innebär i praktiken. I extramaterialet finner du information om olika alternativ att välja mellan.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

3. Förberedelser del 1

I delmomentet går Vilhelm igen vilka förberedelser som du behöver göra och vilka beslut du måste fatta avseende din licens. I extramaterialet finner du begreppsförklaringar och goda råd.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

4. Förberedelser del 2

I delmomentet förklarar Vilhelm vilka avtal som du behöver förbereda.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

5. Vad kännetecknar en bra licenstagare?

I delmomentet förklarar Vilhelm vilka krav och förväntningar som du bör ställa på en lämplig licenstagare.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

6. Hur förbereder du dig inför en licensförhandling?

I delmomentet ger Vilhelm värdefulla råd avseende vad du behöver förbereda inför en licensförhandling. I extramaterialet finner du ytterligare rekommendationer och begreppsförklaringar.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

7. Förhandling - Paragrafer

I delmomentet förklarar Vilhelm vilka paragrafer som är särskilt avgörande i licensavtalet.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

8. Förhandling - Ekonomi

I delmomentet tar Vilhelm upp vad du bör tänka på avseende ekonomisk ersättning.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

9. Förhandling - Viktiga avtalsaspekter

I delmomentet lyfter Vilhelm upp ytterligare aspekter avseende avtalet.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. I extramaterialet finner du utbildarens tips.

Utbildare: Vilhelm Welin
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Licensiering som affärsmöjlighet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Licensiering som affärsmöjlighet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Licensiering som affärsmöjlighet 531 1 2910

Kontakt