LOU - Grundkurs

LOU - Grundkurs

Juridik | Sälj och marknad | 2 timmar och 21 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en solid grund för att förstå LOU genom vår grundkurs online. Klicka här för att börja din resa idag.

Magnus Josephsons efterfrågade LOU - Grundkurs är Sveriges mest spridda utbildning om offentlig upphandling och en kvalitetsstämpel i varje CV.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och ger anbudsansvarig hjälp med att formulera rätt budskap i förfrågningsunderlaget. Den som säljer kommer i utbildningen att lära sig att utveckla effektivare säljprocesser och den som är försäljningschef får lära sig att förbättra strategierna för hur och till vem företaget bör sälja. Utbildningen belyser även hur ett framgångsrikt bidteam arbetar och ger VD råd kring hur säljorganisationen kan stärkas.

I denna streamade version får du samma klassiska utbildning med fördelen att du kan repetera innehållet i samband med nästa upphandling. Utbildningen innehåller övningar att utföra individuellt eller i grupp så att du omgående kan omsätta nya kunskaper i din verksamhet.

Relevanta nyckelord:Anbudsförfarande, Upphandling, Lagar och regler, Juridik, Kontraktsskrivning, Konkurrens, Leverantörsval, Tilldelningsbeslut

Uppdaterad/Granskad 2022-10-06

Innehåll

  • Offentlig sektor som kund - vem gör du affärer med?
  • LOU, LUF, m.m. - vilka regler gäller?
  • Hur hitta affärer?
  • Hur vinna affärer så snabbt som möjligt?
  • Vad krävs för att få vara med i en upphandling?
  • Så går en upphandling till - steg för steg
  • Upphandlingsdokument - vad innehåller det?
  • Uteslutning, kvalificering och utvärdering
  • På vilka sätt kan du vinna en upphandling?

Delmoment

0. Introduktion till kursen LOU - Grundkurs

Utbildare Magnus Josephson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

1. Offentlig sektor som kund, vem gör du affärer med?

I delmomentet belyser Magnus vem du gör affärer med.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

2. Formella och informella beslutsfattare

I delmomentet förklarar Magnus hur det fungerar med formella och informella beslutsfattare.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

3. Är det offentliga en bra kund?Prova!

I delmomentet tar Magnus upp för- och nackdelar med att ha offentlig sektor som kund och delar med sig av övningar.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

4. Vilka regler gäller? Del 1 - Regelverket för offentlig upphandling inom EU och Sverige

I delmomentet förklarar Magnus de grundläggande principerna inom offentlig upphandling och delar med sig av en övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

5. Vilka regler gäller? Del 2 - Diskriminerande krav, orimliga krav och tydliga krav

I delmomentet går Magnus igenom grundläggande regler inom LOU och delar med sig av en övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

6. Vilka regler gäller? Del 3 - Vad är rimligt och orimligt?

I delmomentet går Magnus igenom svaren på övningen och delar med sig av en ny övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

7. Vilka regler gäller? Del 4 - Rimliga krav eller överdrivna krav?

I delmomentet går Magnus igenom svaren på övningen.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

8. Hur hitta affärer?

I delmomentet visar Magnus hur du hittar affärer och delar med sig av en övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

9. Hur vinna affärer så snabbt som möjligt?

I delmomentet förklarar Magnus olika alternativ som kan leda till snabba affärer och delar med sig av en övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

10. Vad krävs för att få vara med i en offentlig upphandling?

I delmomentet förklarar Magnus vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ett företag ska kunna delta i en offentlig upphandling. Han delar även med sig av en övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

11. Så går en upphandling till - LOU steg för steg

I delmomentet förklarar Magnus hur en offentlig upphandling går till.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

12. Upphandlingsformer - LOU steg för steg

I delmomentet berör Magnus när olika upphandlingsformer är aktuella och delar med sig av övningar.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

13. Hur vinner du affären?

I delmomentet ger Magnus råd kring hur du kan vinna affären och delar med sig av en övning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

14. Nästa steg

I det avslutande delmomentet berör Magnus vad som är nästa steg.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LOU - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LOU - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LOU - Grundkurs 816 1 2370

Kontakt