Matberoende - En friskare arbetsplats

Matberoende - En friskare arbetsplats

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 54 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen berör bakomliggande orsaker till matberoende, konsekvenser av det, kunskap om beroendeproblematik och vilka åtgärder som arbetsgivare och medarbetare kan ta till för att komma tillrätta med problemet på arbetsplatsen.

Relevanta nyckelord:Hälsokonsekvenser, Stresshantering, Arbetsmiljö, Livsstilsförändringar, Beroendeproblematik, Behandlingsmetoder, Rehabilitering, Prevention

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad innebär matberoende?
  • Hur utvecklas matberoende?
  • Beroendekunskap
  • Livsmedel som triggar beroende
  • Identifiera matberoende på arbetsplatsen
  • Konsekvenser av matberoende
  • En arbetsplats för alla
  • Vilka resultat kan du vänta dig?
  • Hur kan du hjälpa medarbetare med matberoende?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Matberoende - Ett friskare företag

Utbildare Frida Sandin och Charlotte Schön Poulsen presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. Finns det matberoende?

I delmomentet förklarar Frida vad matberoende innebär.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. Frågestund

I delmomentet ställer och besvarar Charlotte och Frida frågor.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Hur kunde det gå så fel?

I delmomentet förklarar Charlotte hur matberoende utvecklas.

Utbildare: Charlotte Schön Poulsen
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

4. Beroendekunskap

I delmomentet går Frida igenom beroendekunskap.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

5. Vilken mat kan trigga beroende?Prova!

I delmomentet tar Charlotte upp vilka livsmedel som kan trigga matberoende.

Utbildare: Charlotte Schön Poulsen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

6. Frågestund

I delmomentet ställer och besvarar Charlotte och Frida frågor.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

7. Finns problemet hos er?

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över om någon av dina medarbetare lider av matberoende.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

8. Vilka konsekvenser kan du få av ditt ätande?

I delmomentet tar Charlotte upp konsekvenser av matberoende.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

9. En arbetsplats med plats för alla

I delmomentet tar Charlotte upp hur vi kan skapa en arbetsplats för alla.

Utbildare: Charlotte Schön Poulsen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

10. Vilka resultat kan du förvänta dig?

I delmomentet tar Frida upp vilka resultat som du kan förvänta dig.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

11. Hur kan du hjälpa din medarbetare?

I delmomentet ger Frida tips på hur du kan hjälpa någon med matberoende.

Utbildare: Frida Sandin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

12. Hur ni får hjälp

I det avslutande delmomentet förklarar Charlotte och Frida hur ni kan få hjälp och summerar kursen.

Utbildare: Charlotte Schön Poulsen
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Matberoende - En friskare arbetsplats och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Matberoende - En friskare arbetsplats måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Matberoende - En friskare arbetsplats 764 1 2265

Kontakt