Medarbetarskap - Ansvar och motivation

Medarbetarskap - Ansvar och motivation

Arbetsmarknad | HR och personal | Kommunikation | Ledarskap | 22 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på att skapa ett starkt medarbetarskap genom att förstå ansvar och motivation. Utbilda dig online redan idag.

I den här utbildningen får du lära dig vad medarbetarskap innebär och vad som ingår i chefens respektive medarbetarens ansvar. Utbildningen berör lösningsorienterat synsätt kontra problemorienterat synsätt och du får tips på hur du kan skapa energi och arbetsglädje.

Relevanta nyckelord:Motivationsteori, Arbetsmiljö, Engagemang, Konflikthantering, Självledarskap, Kommunikation, Målstyrning, Självreflektion

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Medarbetarskap
  • Chefens och medarbetarens ansvar
  • Energi och arbetsglädje
  • Lösningsorienterat synsätt och problemorienterat synsätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen MedarbetarskapProva!

Utbildare Katarina Bondeson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

1. Medarbetarskap del 1

I delmomentet förklarar Katarina vad medarbetarskap innebär.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

2. Medarbetarskap del 2

I delmomentet berör Katarina förändringsvilja.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

3. Skapa energi och glädje

I delmomentet tar Katarina upp hur du skapar energi och glädje.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

4. Olika fokus

I det avslutande delmomentet går Katarina igenom olika fokus.

Utbildare: Katarina Bondeson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medarbetarskap - Ansvar och motivation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medarbetarskap - Ansvar och motivation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medarbetarskap - Ansvar och motivation 769 1 1075

Kontakt