Medarbetarskap - Grundkurs

Medarbetarskap - Grundkurs

Arbetsmarknad | HR och personal | Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 7 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på medarbetarskap med vår grundkurs online. Få kunskapen du behöver för att bygga ett starkt och samarbetande team.

Den här utbildningen berör medarbetarskap och hur du tar eget ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö präglad av tillit och förtroende. I utbildningen får du insikt i Dramatriangelns dynamik och roller, de ursprungliga egenskaper som kan resultera i att rollerna växer fram samt hur du kan gå tillväga för att agera som en vuxen och kliva ur dramat.

Relevanta nyckelord:Arbetsmiljö, Arbetslag, Kommunikation, Konflikthantering, Engagemang, Feedback, Självledarskap, Självreflektion

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Lär känna och förstå dig själv bättre
  • Varför människor ibland är barnsliga
  • Varför konflikter uppstår och hur du kan förebygga och lösa konflikter
  • Varför det kan vara svårt att samarbeta med vissa personer
  • Hur du skapar trygghet och tillit på jobbet
  • Ditt medarbetaransvar kan göra skillnad på arbetsplatsen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medarbetarskap

Utbildare Sverker Wadstein presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

1. Ögontjänare

I delmomentet berättar Sverker om ögontjänare på sin första arbetsplats. Du får även reflektionsfrågor att fundera över och, om möjligt, att diskutera med dina kollegor.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

2. Introduktion till Dramatriangeln

I delmomentet ger Sverker en introduktion till Dramatriangeln. Du får även reflektionsfrågor att fundera över och, om möjligt, att diskutera med dina kollegor.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

3. Rollerna

I delmomentet går Sverker igenom rollerna i Dramatriangeln. Carina Perencranz medverkar och spelar rollerna Förövare, Offer och Räddare.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

4. Fördjupning av rollerna

I delmomentet fördjupar sig Sverker i de olika rollerna i Dramatriangeln.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

5. Grader av drama

I delmomentet går Sverker igenom de fem graderna av drama.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

6. Skillnader mellan barn och vuxnaProva!

I delmomentet tar Sverker upp vad som egentligen skiljer barn och vuxna åt avseende empatiförmåga och konsekvenstänkande.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

7. Att kliva ur Dramatriangeln

I delmomentet berör Sverker hur viktigt det är att kliva ur Dramatriangeln.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

8. Prestige

I delmomentet förklarar Sverker hur prestige tar sig uttryck hos de olika rollerna i Dramatriangeln. Carina medverkar igen och spelar rollerna.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

9. Original och förvrängning del 1

I delmomentet förklarar Sverker hur rollerna i Dramatriangeln utgör förvrängningar av egenskaper som vi besitter.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

10. Original och förvrängning del 2

I delmomentet förklaras ytterligare kring egenskaperna som kan övergå i Dramatriangelns roller. Du får även reflektionsfrågor att fundera över och, om möjligt, att diskutera med dina kollegor.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

11. Medarbetarskap är lika med vuxen

I delmomentet berör Sverker och Carina hur det kan se ut på arbetsplatsen beroende på om chefer och medarbetare är mogna eller omogna.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

12. Förälder-vuxen-barn

I delmomentet förklarar Sverker och Carina hur vårt inre består av olika tillstånd som yttrar sig i specifika tankar, känslor och beteenden och hur vi kan förändra detta.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

13. Summering av kursen

I delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

14. Boktips

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av boktips för vidare läsning.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medarbetarskap - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medarbetarskap - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medarbetarskap - Grundkurs 962 1 2585

Kontakt